Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klass, kön och etnicitet

Nybörjarkurs. 30 hp. Sociologi. HT och VT.
SOCA45 Sociologi: Kön, klass och etnicitet

Samhället är komplicerat. Samtidens skeenden och motsättningar är sällan omedelbart genomskådliga.

Hur kan vi begripliggöra de sociala maktrelationer genom vilka samhället konstitueras? Vilka hjälpmedel kan en samhällsvetare ta till för att synliggöra makt och ojämlikhet? På denna kurs får du som student lära dig hur man med hjälp av sociologiska teorier, begrepp och metoder kan närma sig det sociala livets komplexa dynamik. Undervisningen sätter såväl klassisk som sentida sociologi i relation till samtiden genom att anknyta teoretiska och metodologiska frågor till aktuell nyhetsrapportering, litteratur och film. Den bärande tanken är att sociologin kan erbjuda vidgade möjligheter till kritisk reflektion kring samhället. Fokus är inställt på frågor om klass, kön, sexualitet och ras/etnicitet.

 

Schema VT 2019
Schema HT 2018
Kursplan
Litteratur
Live@Lund För dig som är antagen student och läser på plats i Lund

Sök kursen via lu.se

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten