Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling

Nybörjarkurs. 30 hp. Sociologi. HT.
SOCA26, Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling, 30 högskolepoäng.

Undervisningsspråk: Engelska

(Kursen ersätter kurserna SOCB29 Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling ochmiljöpolitik, 15 hp och SOCB26 Sociologi: Global utvecklingssociologi, 15 hp)

Kursens innehåll

Kursen ger ett sociologiskt perspektiv på ekonomiska, sociala och politiska processermed särskild betoning på global samhällsomvandling och hållbar utveckling. Syftet äratt studenten ska förvärva den kunskap som behövs för att förstå och kritisktundersöka de diskussioner som förts om den globala samhällsomvandlingen somkännetecknar moderniteten, med särskild betoning på efterkrigstiden.

 

Kursplan på svenska

Kursplan på engelska

Live@Lund För dig som är antagen student och läser på plats i Lund

Läs mer om kursen och sök kursen på lu.se

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten