Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling

Nybörjarkurs. 15 hp. Sociologi. VT.
SOCB27 Sociology: International Migration and Development, 15 credits
(Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling)

Kursen ges på engelska.

På denna kurs får du undersöka kopplingen mellan migration och utveckling. Vilka är orsakerna till migration? Hur påverkas migrationen av de ojämlika förhållandena mellan länder i världen? Hur påverkas de sändande länderna av migrationen?

Du får studera migration på så kallat mikro- eller individnivå. Migration som ett individuellt beslut att flytta till ett annat land, eller som en familjestrategi för att öka sina inkomster. Migranter skickar en stor del av sin inkomst tillbaka till sina familjer. Hur påverkar dessa överföringar samhällen i sändande regioner?

Du kommer också att studera hur sociala nätverk mellan sändande och mottagande länder driver migrationen och hur stater påverkar migrationsströmmar.

Syftet med kursen är att ge förmågan att identifiera orsakerna till migration och hur migration påverkar både sändande länder och mottagande länder.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Sök kursen via lu.se

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten