Organisationssociologi 1

Nybörjarkurs. 15 hp. Sociologi. HT. Distanskurs.

SOCB50, Sociologi: Organisationssociologi 1, 15 högskolepoäng

Fristående kurs på halvfart. Bara som distanskurs.

Undervisningsspråk: Svenska

Denna kurs (Organisationssociologi 1) ger behörighet till kursen Organisationssociologi 2

 

Kursens mål är att du skall få förståelse för samhälleliga organisationer och organisationsformer från ett makro- meso- och mikrosociologiskt perspektiv.

Delkurs 1. Organisationssociologiska teorier (7,5 högskolepoäng)

Delkursens syfte är att bekanta dig med klassiska och moderna teoretiska perspektiv inom organisationssociologin. Målsättningen med delkursen är att problematisera begreppen organisation och organisering. Olika typer av organisationer, som familj, förening, företag och myndigheter, kommer att diskuteras. Centrala sociologiska begrepp som klass, genus och etnicitet kommer att relateras till organisationer och organisering.

Delkurs 2. Organisationssociologiska begrepp och tillämpning (7,5 högskolepoäng)

Målsättningen med delkursen är att du, med utgångspunkt från olika fall, ska genomföra egna analyser. Du ska tillämpa olika organisationsteoretiska perspektiv och begrepp samt därmed visa förståelse för hur organisationer fungerar såväl internt som i dess samhälleliga omgivning.


Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se