Socialantropologi: Grundkurs

Nybörjarkurs. 30 hp. Socialantropologi. HT och VT.

SANA14, Socialantropologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng

Kursens syfte är att ge en första grund för studier i ämnet socialantropologi och attgöra deltagarna förtrogna med de perspektiv, metoder och teorier somsocialantropologin arbetar med.

Kursen består av 4 delkurser:

  • Delkurs 1: Människan som kulturvarelse: kropp, själ, identitet 7,5hp
  • Delkurs 2: Människan i samhället: släktskap, giftermål, lokal organisering 7,5 hp
  • Delkurs 3: Människan i världen: globalisering, kolonialism, transnationalism 7,5 hp
  • Delkurs 4: Vetenskapsteori och metodologi 7,5 hp

 

Kurslitteratur och kursplan

 

Läs mer om kursen och sök kursen på lu.se