Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling

Nybörjarkurs. 30 hp. Sociologi. HT.

SOCA26, Sociology of Global Development and Sustainability
(Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling)

Kursen ges på engelska.

På denna kurs får du ett sociologiskt perspektiv på ekonomiska, sociala och politiska processer med särskild betoning på global samhällsomvandling och hållbar utveckling. Syftet är att du ska få den kunskap som behövs för att förstå och kritiskt undersöka de diskussioner som förts om den globala samhällsomvandlingen som kännetecknar moderniteten, med särskild betoning på efterkrigstiden.

(Denna kurs ersätter kurserna SOCB29 Sociologi: Miljösociologi, hållbar utveckling ochmiljöpolitik, 15 hp och SOCB26 Sociologi: Global utvecklingssociologi, 15 hp)

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Läs mer och sök kursen via lu.se