Sociologi inriktning socialpsykologi, distans

Nybörjarkurs. 30 hp. Sociologi. Startar HT. Distans.

SOCA15, Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 högskolepoäng

Detta är en fristående distanskurs på halvfart, som löper över två terminer.

 

Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till sociologi samt en grundläggande förståelse för socialpsykologiska teorier och begrepp. Kursen ger även kunskap om olika undersökningsmetoder inom sociologin. Kursens syfte är att ge studenten instrument för att kritiskt och självständigt analysera frågor kring hur individ och socialt samspel förstås och konstrueras i samhället, såväl historiskt som i nutiden. Kurser ger en överblick över centrala socialpsykologiska och sociologiska problem och teman.

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1. Sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng.

Delkursen presenterar sociologins sätt att tänka och skapa kunskap. I kursen identifieras och diskuteras sociologiska teorier och begrepp, deras bakgrund och inbördes relationer.

Delkurs 2. Metod, 7,5 högskolepoäng.

Delkursen introducerar sociologiska metoder. Här ingår vetenskapsteoretiska såväl som praktiska frågor, etiska problem och olika sorters analys.

Delkurs 3. Socialpsykologisk introduktion och teori, 7,5 högskolepoäng

Delkursen presenterar centrala socialpsykologiska forskningsområden och behandlar socialpsykologins framväxt som ett perspektiv i spänningsfältet mellan psykologi och sociologi. I kursen presenteras och diskuteras teorier och begrepp som kan vara till hjälp för att förstå människors samspel och de strukturella sammanhang där detta samspel äger rum.

Delkurs 4. Socialpsykologiska teman, 7,5 högskolepoäng

Delkursen presenterar och analyserar centrala socialpsykologiska teman och problemställningar, vilka tillika anger viktiga aktuella samhälleliga frågor, till exempel globalisering, konsumtion, arbete, medier, genus, identitet och kultur

 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se