Sociologi: Välfärds- och utvecklingssociologi

Nybörjarkurs. 15 hp. Sociologi. VT.

SOCB28 Sociology: Development and Social Welfare Policies, 15 credits
(Sociologi: Välfärds- och utvecklingssociologi)

Kursen ges på engelska.

Denna kurs fokuserar på vår tids globala socialpolitik och sociala välfärd. Det så kallade moderna utvecklingsparadigmet studeras och vår tids socialpolitik och välfärdsunderskott analyseras kritiskt, tillsammans med de sätt på vilka dessa produceras och reproduceras i utvecklingsländer genom styrningsstrukturer och olika utvecklingsorgan.

Kursen tar också upp problemet med ojämlikhet och framtidsutsikterna för fattigdomsbekämpning och egenmakt inom den ideologiska ramen för socialpolitiken på överstatlig nivå.

Som student på denna kurs kommer du att använda ett analytiskt tillvägagångssätt som ger dig förmågan att förstå och kritiskt undersöka välfärdspolitikens möjligheter och hinder och dess förening med nyckelaktörer, ideologi, trender och processer på global nivå.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Sök kursen via lu.se