Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatkurs socialantropologi

Kandidatnivå. 30hp. Socialantropologi. VT.
SANK02 Socialantropologi: Kandidatkurs

Kandidatkursen fördjupar och problematiserar de kunskaper som du har förvärvat under grundkursen och fortsättningskursen.

Kursens tyngdpunkt är att självständigt författa en kandidatuppsats och de två inledande delkurserna förbereder dig för detta arbete genom att fokusera och fördjupa dina teoretiska, metodologiska och analytiska färdigheter.

Kursen ”Aktuell teori” belyser de nyaste trenderna inom antropologisk teori och hjälper studenterna att orientera sig teoretiskt inför examensarbetet. På kursen ”Metod” diskuteras forskningsdesign, forskningsetik, reflexivitet och andra metodologiska utmaningar. Du får övning i intervju- och observationsteknik och analyserar andras forskning med fokus på deras metodval.

Uppsatsarbetet upptar andra halvan av terminen och kan både baseras på litteratur och på empiri som du själv samlar in. Ämne väljs i samråd med handledaren.

 

Kurslitteratur och kursplan


Sök kursen via lu.se

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten