Kandidatkurs pedagogik

Kandidatkurs. 30 hp. Pedagogik. VT

PEDK01 Pedagogik: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng

Kursen syftar till att ge systematisk kunskap om pedagogiska fenomen, förmåga att kritiskt granska och bedöma forskningskvalitet inom ämnet och att utveckla den studerandes förmåga att självständigt bilda ny kunskap såväl inom forsknings-, utrednings- som utvärderingsarbete.

 

Kurslitteratur och kursplan


Sök kursen via lu.se