Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs

Kandidatkurs. 30 hp. Pedagogik. HT

PEDK21 Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs, 30 högskolepoäng


Kursen syftar till fördjupad förståelse inom de tre nyckelområdena organisationsutveckling, ledarskap och lärande i arbetslivet samt till utvecklad förståelse för forskningsmetodisk tillämpning inom områdena. 

Vidare är syftet att utvidga och fördjupa kunskaperna i forskningsmetodik och dess vetenskapliga förankring samt att ge erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete inom området personal- och arbetsliv.

 

Kurslitteratur och kursplan


Sök kursen via lu.se