Sociologi kandidatkurs

Kandidatkurs. 30 hp. Sociologi. HT och VT.

SOCK08 Sociologi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng (hette tidigare SOCK04)


Kandidatkursen ger dig möjlighet att arbeta självständigt och kritiskt med sociologiska frågeställningar. Efter kursen kommer du vara väl förberedd både för vidare studier på avancerad nivå och för att kunna bidra till kvalitetsutveckling inom arbetslivet.

Kursen fördjupar kunskaperna i sociologiska begrepp och perspektiv. Ett av huvudmomenten är att arbeta med kontrasterande sociologiska begrepp och begreppsbildningar. Stor vikt läggs därför vid att fördjupa kunskaperna i sociologins begreppsliga referensramar och hur dessa används analytiskt.

Ett annat och parallellt huvudmoment är författandet av ett examensarbete, där du får identifiera och formulera en sociologisk frågeställning.

 

Kurslitteratur och kursplan


Sök kursen via lu.se