Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kombinera fristående kurser i sociologi upp till kandidatnivå

Sätt ihop din utbildning på egen hand genom fristående kurser

Hur kombinerar jag kurser i sociologi?

Om du vill läsa 90 högskolepoäng som ska användas som huvudområde i en kommande kandidatexamen behöver du läsa:

  1. grundkurs 30 hp
  2. fortsättningskurs 30 hp
  3. kandidatkurs 30 hp

Välj ditt spår

Sociologi är ett brett ämne som bland annat inbegriper socialpsykologi. Hos oss kan du välja att läsa två ”spår”:

  • sociologi (dvs ”allmänsociologi”) och
  • socialpsykologi (dvs sociologi med fokus på socialpsykologi).

Socialpsykologi-spåret innehåller mer socialpsykologisk teori och sammantaget mer kvalitativ (och mindre kvantitativ) metod jämfört med sociologi-spåret.

Efter grundkursen kan du välja att byta spår men behörigheten till kandidatkurserna bestäms av vilken av fortsättningskurserna du läst.

Du kan även läsa på distans. Om du läser grundkursen på distans så kan du sedan välja att läsa någon av fortsättningskurserna på campus.

Oavsett vilket spår eller vilka kurser du läser kommer huvudområdet i din kandidatexamen att vara sociologi. Kurserna i socialpsykologi är en inriktning på ämnet sociologi.

Sociologi-spåret (kvalitativ och kvantitativ metod)

Socialpsykologi-spåret (fokus på kvalitativ metod)

Sociologi på distans (alla kurser ges på halvfart)


Generellt gäller att kandidatkursen med fördel läses i slutet av dina studier på grundnivå. I kursen ingår 15 högskolepoäng examensarbete.

Har du funderingar kring de olika spåren eller om du har läst sociologikurser vid annat lärosäte är du välkommen att kontakta våra studievägledare, mailadress studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se