Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kombinera fristående kurser i sociologi upp till kandidatnivå

Sätt ihop din egen kandidatexamen genom att läsa fristående kurser

Hur kombinerar jag kurser i sociologi?

Om du vill läsa 90 högskolepoäng sociologi som ska användas som huvudområde i en kommande kandidatexamen behöver du läsa:

  1. Grundkurs 30 hp
  2. Fortsättningskurs 30 hp
  3. Kandidatkurs 30 hp

Utöver detta behöver du 90 högskolepoäng i ett eller flera andra ämnen.

Sociologi är ett brett ämne som bland annat inbegriper socialpsykologi. Vi erbjuder såväl traditionell sociologi som socialpsykologi.

Nedan kan du se ett flödesschema. Pilarna visar vilken fortsättning och kandidatkurs du blir behörig till. Oavsett hur du väljer kommer det stå på examensbeviset att du har huvudområde sociologi. Se även samma information som i flödesschemat under i brödtexten.

Flödesschema fristående kurser i sociologi, se samma info i brödtexten på sidan.

Även grundkursen Sociology of Global Development and Sustainability 30 hp (SOCA26) som ges på engelska (endast hösttermin) ger behörighet till SOCA10 och SOCA06.

 

 

Här följer samma information som i ovan flödesschema. Välj:

1 Grundkurs:

Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner, 30 hp, SOCA30. Ges endast VT. (länk till lu.se)

eller

Sociologi 30 hp, SOCA20. Ges VT och HT. (länk till lu.se)

eller

Sociology of Global Development and Sustainability 30 hp, SOCA26. Ges endast HT. (länk till lu.se) Ges på engelska.

2 Fortsättningskurs:

Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi, 30 hp, SOCA10. Ges endast HT. (länk till lu.se)

eller

Fortsättningskurs Sociologi 30 hp, SOCA06. Ges HT och VT. (länk till lu.se)

3 Kandidatkurs:

Kandidatkurs Sociologi 30hp, PSO01 (Kurspaket 1): Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats. Ges HT och VT. (länk till lu.se)

eller IFALL DU LÄSTE SOCA06 kan du även välja

Kandidatkurs Sociologi 30hp, PSO02 (Kurspaket 2): Sociologisk analys med kandidatuppsats. Ges endast VT. (länk till lu.se)


Det finns även möjlighet att läsa på distans.

Sociologi på distans

Alla kurser ges på halvfart.


Generellt gäller att kandidatkursen med fördel läses i slutet av dina studier på grundnivå. I kursen ingår 15 högskolepoäng examensarbete.

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra studievägledare på mailadress studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se.