@ Våra distanskurser

Distanskurser/ Nätbaserade kurser

Du kan läsa dessa kurser vart du än befinner dig i världen!

Våra distanskurser är helt nätbaserade, har inga fysiska träffar och går i stort sett alltid på halvfart.

All kommunikation med kursens lärare sker via kursens webbplats. Samtliga kurser har diskussionsforum, kurskafé och kurschatt, så att du kan samtala med dina kursare. Examination sker fortlöpande under hela kursens gång och samtliga moment är obligatoriska.

Grundkurser (grundnivå)

SOCB50 Organisationssociologi I, 15 hp
SOCB51 Organisationssociologi II, 15 hp
SOCA15 Sociologi inriktning socialpsykologi, 30 hp

Fortsättningskurser (grundnivå)

SOCA07 Sociologi: Fortsättningskurs, 30 hp

Kandidatkurser (grundnivå)

SOCK07 Sociologi: Kandidatkurs, 30 hp

Att läsa på distans

Våra distanskurser är helt nätbaserade och har inga fysiska träffar. All kommunikation med kursens lärare sker via kursens nätsida. Samtliga kurser har diskussionsforum, kurskafe och kurschatt, så att du kan samtala med dina kursare. Examination sker fortlöpande under hela kursens gång och samtliga moment är obligatoriska.

Studentkonto

Lunds universitet erbjuder ett antal elektroniska tjänster till studenter. Studentidentiteten är din personliga nyckel till Lunds universitet. Som inloggad med din studentidentitet i Studentportalen kan du kontrollera dina studieresultat i LADOK, utfärda resultatintyg eller göra en adressändring. Du får en egen e-post samt information och länkar som rör såväl nytta som nöje för dig.