Bachelor's programme in Development Studies BIDS

Nybörjarnivå-kandidatnivå, 180 hp, HÖSTTERMIN.

Bachelor's programme in Development Studies

Programmet ges på engelska

Kandidatprogrammet i utvecklingsstudier är tvärvetenskapligt och fokuserar på ekonomiska, sociala och politiska processer och deras koppling till utvecklingssamarbete. Syftet är att ge de kunskaper som behövs för att kritiskt granska och förstå förutsättningarna för och processen utveckling.

Programmet ger dig både kompetens och de konkreta färdigheter som behövs för att arbeta i utvecklingsrelaterade områden. Du får också en kritisk samhällsvetenskaplig metod som förbereder dig för forskarutbildning och hjälper dig i olika yrken inom statliga myndigheter, privata företag och icke-statliga organisationer.

Programmet bygger på, och kombinerar vetenskapliga traditioner från fyra olika discipliner inom samhällsvetenskap:

  • sociologi,
  • statsvetenskap,
  • ekonomisk geografi och
  • ekonomisk historia.

Det ger dig som student ett tvärvetenskapligt perspektiv på utvecklingsstudier och möjligheten att fördjupa dina kunskaper i något av de ovannämnda ämnena.

Programmet ges på engelska