Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor, PA-programmet

Nybörjarnivå / kandidatnivå, 180 hp, HT. Välj huvudämne: sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt. Programkod: SGPEA.

Nyhet! PA-programmet byter namn

Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor blir Human Resources - Kandidatprogram (SGHUR) från och med hösten 2021.

Information om det nya programmet kommer att publiceras här fortlöpande fram till programstarten höstterminen 2021.

 

Studenter som samarbetar över ett bord. Foto: Kennet Ruona

Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) förbereder dig för självständigt arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer och ger även behörighet till studier på avancerad nivå.

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng, vilket motsvarar 3 års heltidsstudier på grundnivå. Kandidatprogrammet ger även behörighet till studier på avancerad nivå och till Masterprogrammet i PA 120 hp.

Programmets innehåll

Termin 1

  • Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp (kursplan)
  • Psykologi: Introduktion till psykologi, 15 hp (kursplan)

Termin 2

  • Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp  (kursplan)
  • Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs, 15 hp 

Termin 3

  • Handelsrätt: Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext, 15 hp
  • Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik i sociologi, pedagogik eller psykologi, 15 hp

Termin 4

Fördjupningskurser i det valda huvudämnet; handelsrätt, psykologi, pedagogik eller psykologi

Termin 5

Kandidatkurs, inklusive examensarbete, i det valda huvudämnet.

Termin 6

Valfri kurs, utbytesstudier eller praktik.

Praktik på programmet under termin 6

Som PA-student har du möjlighet att göra praktik inom ditt program, både på kandidat- och masternivå. På denna sida kan du läsa mer om praktiken som ligger inom kandidatprogrammet, termin 6. Läs mer om praktiken på programmet under termin 6.

Kunskaper för en föränderlig arbetsmarknad

Programmet ger dig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för ett självständigt kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt inom arbetslivets olika delområden. Du får också förmåga att hantera en föränderlig arbetsmarknad inom personal- och arbetslivsområdet samt att driva utveckling och förändring inom området.

Välj mellan fyra huvudämnen

  • Programmet ger möjlighet till fördjupning inom ett av ämnena sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt samtidigt som bredden i utbildningen tillgodoses genom valfria kurser.
  • Programmet leder fram till en kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudämne/ huvudområde sociologi, pedagogik, psykologi eller handelsrätt (arbetsrätt).
  • Programmet förbereder även för studier på avancerad nivå i något av dessa ämnen.

Utbildningsplan, kursplaner, litteratur och schema

Kursplaner, litteraturlistor och scheman hittar du under respektive termin, se Programstruktur översikt.

Läs mer och ansök