Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatprogram i socialantropologi

Nybörjarnivå-kandidatnivå, 180 hp, START HT.
SGSAN, Kandidatprogram i socialantropologi, 180 högskolepoäng
Startar varje höst.
Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på grundnivå.

Kandidatprogrammet i socialantropologi är en 3-årig utbildning som lägger fokus vid att se samband och kritiskt granska sociala konstruktioner av människor och samhällen. Under utbildningen utvecklar studenten också en förståelse för skillnaden mellan människors avsikter och deras levda praktik.

Programmet förbereder studenten för arbete med interkulturell kommunikation och mångkulturell kompetens både nationellt och internationellt och lägger stor vikt vid att samverkan med organisationer och myndigheter ska vara en integrerad del av utbildningen. Programmet har också som målsättning att studenterna ska bedriva studier vid ett lärosäte i utlandet under minst en termin.

Socialantropologer analyserar människors verklighet genom den närhet och förståelse som etnografiska metoder öppnar för. De övas i att förstå sociala dynamiker och skrivna och oskrivna regler samt i att ”översätta” och kommunicera mellan olika kulturella kontexter både på makro- och mikronivå.

Socialantropologer arbetar ofta med samhällsorienterade frågor relaterade exempelvis till utveckling och bistånd, integration, etniska relationer, migration, mänskliga rättigheter, miljö och hållbarhet, samhällsplanering, information, konsumtion och marknadsföring. Ämnets mångsidighet möjliggör kombinationer även med humanistiska ämnen som leder till mer kulturella och konstnärliga yrkesverksamheter och socialantropologer är verksamma också på museer och i utställningsprojekt, inom massmedier och olika slags kulturproduktion som film och teater.

Programmet ges på svenska, men kurser och moment på engelska förekommer. Även kurser och moment på andra skandinaviska språk än svenska kan förekomma.

Utbildningsplan för hela programmet

Sök programmet

Sök programmet via lu.se (länk kommer inom kort)
 

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten