Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatprogram i sociologi

Nybörjarnivå-kandidatnivå, 180 hp, START HT.
Kandidatprogram i sociologi, 180 högskolepoäng, SGSCO
Startar varje höst.
Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på grundnivå.

Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning som lägger fokus vid hur människor i samspel – med och mot varandra – bidrar till att forma det samhälle de lever i som ger upphov till och befäster sociala sammanhang och strukturer.

Olika strukturer utgör i sin tur ramar för människors handlingsmöjligheter och i många fall kan sägas bestämma deras handlande. Utgångspunkt för programmet är att mänskligt handlande är huvudsakligen socialt bestämt och inte ett resultat av till exempel biologiska faktorer eller individuellt grundade beslut. Det som till vardags inte alltid ses som socialt betraktas inom sociologin som socialt - som sociala produkter, sociala processer, sociala samspel. Ett centralt tema som genomsyrar merparten av de ingående delkurserna är stratifiering – till exempel hur samhället organiseras, hur makt och resurser fördelas osv. med avseende på till exempel klass, genus, etnicitet, ålder m.m. Teorikurserna har genomgående ett globalt perspektiv där globaliseringens konsekvenser på samtliga nivåer diskuteras.

Programmet lägger stor tonvikt vid vetenskaplig metod, både kvantitativa, kvalitativa och blandade metoder. Dels innehåller programmet specifika metodkurser, dels behandlas metodfrågor genomgående även under teorikurserna genom att kurserna kontinuerligt innehåller metodreflektioner och övningar.

Samverkan med organisationer och myndigheter är en integrerad del av utbildningen.

Programmet har också som målsättning att studenterna ska bedriva studier vid lärosäte i utlandet under minst en termin. Kandidatprogrammet i sociologi är en bred utbildning och sociologer har därför en mycket vid arbetsmarknad inom både den privata och den offentliga sektorn. Programmet kan leda till arbete med att planera och genomföra undersökningar, utredningar eller analyser av diverse olika samhällsfrågor.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika arbetsområden med frågor som till exempel rör arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd och levnadssätt, mångfald och jämställdhet, förändrings- och utvecklingsarbete, kvalificerat administrativt arbete, personal- och arbetsmiljöfrågor, utrednings- och utvärderingsarbete m.m.

Programmet ges på svenska, men kurser och moment på engelska förekommer. Även kurser och moment på andra skandinaviska språk än svenska kan förekomma.

Utbildningsplan för hela programmet

Sök programmet

Sök programmet via lu.se (länk kommer inom kort)
 

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten