Arbetsmarknaden för personalvetare

Många möjligheter till ett intressant och utvecklande arbete!

Varierat, intressant och utvecklande arbete.

Att arbeta med personalfrågor idag är väldigt varierande, både inom det vanliga personalarbetet och i de nya sektorer som anställer före detta studenter som utbildats inom ramen för PA-programmet.

Förr var personalutveckling, rekrytering, arbetsmiljöfrågor och förhandlingar, tillsammans med personaladministrativt arbete, kärnan i personalarens arbete.

I dag har uppgifter som utrednings- och utvärderingsarbete, organisations- och ledarskapsutveckling, fackligt arbete på central nivå tillkommit. Även konsultverksamhet har blivit vanlig.

Arbetet som personalvetare av idag kan dessutom komma att ske utanför den traditionella personalavdelningen. Många personalvetare arbetar idag som fristående konsulter eller som internkonsulter i våra större företag och organisationer. Dagens arbetsliv ger personalvetaren många möjligheter till ett intressant och utvecklande arbete.