Studentföreningen PiL

PiL står för Personalvetare i Lund och är en förening av och för studenter i Lund som läser PA-programmet eller kurser med inriktning mot personalfrågor.

Föreningen är knuten till intresseorganisationen P-riks, Personalvetarstuderandes Riksförbund. PiLs syfte är att marknadsföra PA-utbildning och yrket personalvetare, att se till att utbildningen håller hög kvalitet samt att fungera som ett nätverk och skapa gemenskap mellan medlemmarna.

I samarbete med bland andra Akademikerförbundet SSR, Sveriges HR-förening (yrkesförening för alla som arbetar med personal- och ledarskapsfrågor) och Lunds universitet anordnas seminarier, studiebesök och föredrag som är lärorika för blivande personalvetare och dessutom bidrar till att öka kontakterna med näringslivet. Föreningen arrangerar också sociala tillställningar i form av evenemang, fester och idrottsaktiviteter.

Varje vår anordnas arbetsmarknadsdagen PILA med föreläsningar, cv-granskning och möjlighet att nätverka med arbetsgivare. 

Läs mer på PiLs egen webbplats: www.personalvetareilund.se