Samhällsplanering med inriktning mot urban och regional utveckling

Nybörjarnivå-kandidatnivå, 180 hp, HT.

Kandidatprogram. Ges i ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (KEG)

Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, ekologiska som ekonomiska aspekter? Sök då till vårt samhällsplanerarprogram.

Globalisering, arbetslivets omvandling, en förändrad befolkningssammansättning både åldersmässigt och etniskt, miljöförstöring och klimathot, är alla faktorer som gör att behovet av planeringsrelevanta analyser ökar.

En samhällsplanerare måste därför ha en bred kunskapsbas och förmåga att sammanställa kunskap från olika specialområden.

Utbildningsplan för hela programmet och mer information

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (KEG) administrerar programmet.

Läs mer om programmet på KEGs webbplats.

Sök programmet

Sök programmet via lu.se

Kurser som läses på Sociologiska institutionen

Termin 2 (vårtermin)

Termin 3 (hösttermin)

Termin 6 (vårtermin)