Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fortsättningskurs socialantropologi SANA25

Fortsättningsnivå. 30hp. Socialantropologi. HT och VT
SANA25, Socialantropologi: fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i socialantropologiska teorier, metoderoch tillämpningar.

Vidare sker en fördjupning inom samhällsvetenskapens ochsocialantropologins teoretiska utveckling i ett historiskt perspektiv; genus ochsexualitet; visuell metod och representation; materialitet, materiell kultur ochkonsumtion.

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1: Samhällsvetenskaplig och socialantropologisk teori

Delkurs 2: Genus och sexualitet

Delkurs 3: Visuell antropologi

Delkurs 4: Materialitet, samhälle och konsumtion

Kursen ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs termin två inomkandidatprogrammet i socialantropologi.


Kurslitteratur och kursplan


Sök kursen via lu.se

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten