Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningens innehåll

Följande kurssidor gäller studenter på masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor. Välj rätt termin för att titta på kursutbud, kursplaner, litteraturlistor och schema.

 • Termin 1

  • Temakurs 1: Organisationsutveckling (PARN11) 7,5 hp
  • Temakurs 2: Aspekter av kompetensförsörjning-rekrytering, utveckling och omställning (PARN12) 7,5 hp
  • Metodkurs 15 hp (SOCN06 eller SIMM51) eller Advanced Scientific Methods in Psychology 15 hp (PSYP14 för inriktning psykologi) kurserna ges helt på engelska.
 • Termin 2

  • Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv (PARN13) 7,5 hp
  • Tema kurs 4: Etik och profession (PARN14) 7,5 hp
  • Välj valfri SIMM-kurs 7,5 hp och kursen SIMM23 (kurser i metod och vetenskapsteori på Graduate School), eller examensarbete för magisterexamen inom huvudområdet 15 hp
 • Termin 3 / Praktik

  • Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD (PEDN17) eller Psychology: Work and Organizational Psychology (PSYP36) eller Sociologi: Postindustriellt arbete och HRD (SOCN16) eller Handelsrätt: Kollektiv arbetsrätt (HARN32) 15hp
  • Valfri kurs eller praktik 15 hp
 • Termin 4

  • Examensarbete för masterexamen inom huvudområdet 30 hp

Studera utomlands?

Du har möjlighet att läsa dina valfria poäng utomlands inom PA-programmet. Som utbytesstudent får du möjlighet att studera vid ett utländskt universitet utan att betala några terminsavgifter. Du får ta med dig ditt studiemedel och kan oftast tillgodoräkna dig de poäng du tar i din examen. Läs mer om utlandsstudier på institutionens sidor om Utlandsstudier. Kontakta även din studievägledare för mer information om hur du går tillväga för att åka på utbytesstudier på termin 3 på Masterprogrammet i PA. Då endast 15 hp är valfritt måste du även läsa 15 hp motsvarande kurs/kurser till den obligatoriska kursen inom ditt huvudområde.