Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterprogram i pedagogik

Avancerad nivå, pedagogik, 120 hp, Startar höst.
SAPED Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng

Startar alltid under höstterminen. Sök därför till programmet under perioden 15 mars-15 april

Utbildningen i pedagogik på avancerad nivå förbereder för såväl forskarstudier i pedagogik som för kvalificerat arbete inom pedagogisk utredningsverksamhet och samhällsplanering. Inom ramen för programmet kan du i viss utsträckning själv välja bland de kurser som ingår i utbudet utifrån eget intresse och framtida behov. Programmet syftar till att utveckla ditt kritiska tänkande, din analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i pedagogik.

Programmet leder till en filosofie masterexamen, huvudområde pedagogik (Degree of Master of Science (Two Years), Major: Education).
 

Programstruktur

Termin 1 (HT)

Termin 2 (VT)

Termin 3 (HT)

  • Valfria kurser, 30hp eller Utlandsstudier.
    Den tredje terminen läser du valfria kurser, vilket gör det möjligt att profilera utbildningen utifrån ditt eget specifika intresse. Sammanlagt 30 högskolepoäng kan läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten eller utgöras av utlandsstudier. Val av kurser inom programmet görs i samråd med studievägledare för att se till att kraven på obligatoriska kurser och moment uppfylls.

Termin 4 (VT)

 

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen med examensarbete (kandidatuppsats) i pedagogik eller motsvarande.
  • Engelska B

 

Sök programmet

Sök programmet via lu.se

 

 

Har du inte tid för två års studier?

Ett-årig magisterexamen
För magisterexamen, 60 hp (Degree of Master of Science (One Year), Major: Education), läser du följande kurser:

Termin 1 (HT)

  • Fördjupningsämne, 15hp PEDN11
  • Vetenskapsteori / Metod, 15hp PEDN08

Termin 2 (VT)

  • Fördjupningsämne, 15hp PEDN22
  • Examensarbete, 15hp PEDM23

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten