Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterprogram i pedagogik

Avancerad nivå, pedagogik, 120 hp, Startar höst.
SAPED Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng

Startar alltid under höstterminen.

OBS: Masterprogrammet i pedagogik går inte längre att söka.

Programmet upphör med sista start HT 2018.

 

Utbildningen i pedagogik på avancerad nivå förbereder för såväl forskarstudier i pedagogik som för kvalificerat arbete inom pedagogisk utredningsverksamhet och samhällsplanering. Inom ramen för programmet kan du i viss utsträckning själv välja bland de kurser som ingår i utbudet utifrån eget intresse och framtida behov. Programmet syftar till att utveckla ditt kritiska tänkande, din analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i pedagogik.

Programmet leder till en filosofie masterexamen, huvudområde pedagogik (Degree of Master of Science (Two Years), Major: Education).
 

Programstruktur

Termin 1 (HT)

 • Fördjupningsämne: Pedagogik som vetenskapligt område, 15hp (PEDN11)
 • Vetenskapsteori /Metod: Metod och organisationsanalys, 15hp (PEDN08)

Termin 2 (VT)

Termin 3 (HT)

 • Valfria kurser, 30hp eller Utlandsstudier.
  Den tredje terminen läser du valfria kurser, vilket gör det möjligt att profilera utbildningen utifrån ditt eget specifika intresse. Sammanlagt 30 högskolepoäng kan läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten eller utgöras av utlandsstudier. Val av kurser inom programmet görs i samråd med studievägledare för att se till att kraven på obligatoriska kurser och moment uppfylls.

Termin 4 (VT)

 

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen med examensarbete (kandidatuppsats) i pedagogik eller motsvarande.
 • Engelska B

 

Har du inte tid för två års studier?

Ett-årig magisterexamen
För magisterexamen, 60 hp (Degree of Master of Science (One Year), Major: Education), läser du följande kurser:

Termin 1 (HT)

 • Fördjupningsämne, 15hp PEDN11
 • Vetenskapsteori / Metod, 15hp PEDN08

Termin 2 (VT)

 • Fördjupningsämne, 15hp PEDN22
 • Examensarbete, 15hp PEDM23

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten