Olika examen

Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor, huvudområde Handelsrätt/Pedagogik/Psykologi/Sociologi, 120 hp

Masterexamen

Efter två års studier.

Programmet leder till en filosofie masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudområde handelsrätt, pedagogik. psykologi eller sociologi/ Degree of Master of Science (Two Years) in Human Resource Development and Labour Relations, Major: Business Law, Education, Psychology or Sociology. OBS att huvudområdet måste vara samma som i kandidatexamen.


 
Magisterexamen

Efter ett års studier.

Inom ramen för programmet finns möjlighet att efter ett års studier avlägga filosofie magisterexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudområde handelsrätt, pedagogik. psykologi eller sociologi/ Degree of Master of Science (One Year) in Human Resource Development and Labour Relations, Major: Business Law, Education, Psychology or Sociology. OBS att huvudområdet måste vara samma som i kandidatexamen.

 

 

Ansökan om examen

Ansök om din examen på Lunds universitets centrala webbplats.