Termin 2

Period 1

Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv (PARN13) 7,5 hp

Period 2

Temakurs 4: Etik och profession (PARN14) 7,5 hp

Period 3

Har du inriktning beteendevetenskap ska du läsa 7,5 hp vetenskapsteori (SIMM-kurs) och 7,5 hp metod (SIMM-kurs). Kurserna söks lokalt i februari samma termin via Graduate School. Eller gör examensarbete för magisterexamen.

Har du inriktning arbetsrätt läser du SIMM-kurs eller 15 hp på Juridikum. Kurs meddelas via studievägledare. Eller gör examensarbete för magisterexamen.