Termin 4

Under fjärde och sista terminen skriver du ditt examensarbete för masterexamen och det görs inom det huvudområde som du har valt. Nedan finns länkar till de aktuella kurserna.


Mer information om Examensarbete för masterexamen inom arbetsrätt finns på Institutionen för handelsrätts webbplats

Mer information om Examensarbete för masterexamen inom pedagogik finns på Sociologiska institutionens webbplats

Mer information om Examensarbete för masterexamen inom psykologi finns på Institutionen för psykologis webbplats

Mer information om Examensarbete för masterexamen inom sociologi finns på Sociologiska institutionens webbplats