Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examination / tenta

Tentarutiner och resultat vid salstentor

Kurser examineras oftast genom salstentor, hemtentor eller skriftliga inlämningsuppgifter (individuella eller i grupp) och muntliga seminarier kring dessa. För den som inte godkänns eller inte deltar vid första examinationstillfället, anordnas omtenta inom cirka en månad, samt ett tredje tillfälle, uppsamlingstenta.

Rutiner vid salstentor

Anmälan

Du blir automatiskt anmäld till första tentatillfället på den kurs som du är registrerad på.

För att du ska bli anmäld till en omtenta eller en uppsamlingstenta så behöver du själv göra en anmälan i Studentportalen senast en vecka i förväg.

www.studentportalen.lu.se.

Här finns mer information om hur du anmäler dig till omtenta eller uppsamlingstenta (pdf).

Regler vid salstenta

  • Giltig fotolegitimation ska visas upp för tentavakten. Studentkort gäller inte som legitimation. Den som inte har fotolegitimation med sig hänvisas till annat tentatillfälle.
  • Du måste vara registrerad på aktuell termin på den kurs som tentan gäller.
  • En tentaskrivning börjar och slutar prick på angivet klockslag.
  • Den som är närvarande när tentaskrivningen börjar får inte lämna tentasalen förrän tidigast efter en timmes skrivtid. Detta för att försenade deltagare ska ha en chans att delta. Ingen släpps in senare än en timme efter att tentaskrivningen har börjat.
  • Mobiltelefoner, anteckningar, böcker och väskor ska före tentans början placeras på av tentavakten anvisad plats. Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Eget kladdpapper får inte användas. Papper delas istället ut av tentavakten.
  • Tillåtna hjälpmedel vid tentaskrivning anges på uppgiftsbladet. Den som har annat modersmål än svenska får medföra ordbok från svenska till sitt modersmål. Ordboken får inte vara försedd med anteckningar och ska kunna uppvisas för tentavakten.
  • Ofta tenterar flera olika kurser samtidigt. Du måste själv se till att du får rätt tenta.
  • Kom ihåg att skriva ditt namn, personnummer, delkurs, kurs och examinator på de papper du lämnar in (gäller även vid hemtenta).
  • Att lämna in blankt räknas som underkänt.

Exempel på gamla salstentor

När du studerar inför en salstenta finns ibland möjlighet att titta på frågorna från gamla tentor. När det finns gamla salstentor läggs de ut på kursplattformen Canvas. Observera att de kan vara baserade på annan litteratur och vara gjorda av andra lärare än de som är aktuella för din tenta. Du kan även titta på vår sida Tidigare givna prov.

Tentaresultat

Tentor rättas inom 15 arbetsdagar. Du kan själv kontrollera ditt resultat i Studentportalen. Du loggar in med ditt student-ID (studentkonto).

När rättningen är klar brukar läraren hålla en tentagenomgång där tentorna återlämnas och principerna för rättningen klargörs. Vid tentagenomgången har du möjlighet att diskutera rättningen och poängsättningen med läraren. Du kan begära omprövning av betyg, men lärarens (examinatorns) slutliga beslut kan inte överklagas.

Tentorna kan oftast kvitteras ut efter tentagenomgången. Om du inte har närvarat på genomgången kan du normalt kvittera ut din tenta onsdagar mellan klockan 12 och 13 i rum 117A. Observera att ordinarie tentamensutlämning är för tillfället pausad; utlämning sker nu via mail eller vanlig post. Kontakta info [at] soc [dot] lu [dot] se (info[at]soc[dot]lu[dot]se).