Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rättigheter och likabehandling

Studenters rättigheter

Det är viktigt att känna till vilka rättigheter du har som student. Universitetsstyrelsen har fastställt riktlinjer för hur relationerna mellan utbildningsanordnaren och studenten bör vara. I dagligt tal kallas de "rättighetslistan".

Läs rättighetslistan på lu.se.

        

Lagen om likabehandling

Sedan den 1 mars 2004 finns det en lag om att alla studenter vid högskolor och universitet ska behandlas lika oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Om du som student upplever att du diskrimineras på någon av dessa grunder, bör du tala med en studievägledare eller ämneskoordinator. Du kan självklart också vända dig till Samhällsvetarkåren som arbetar just för att skapa en trygg och öppen studiemiljö.

                

Likabehandling av studenter

Lunds universitets policy avseende likabehandling av studenter 2006-2010 (PDF) anger övergripande mål och prioriterade insatsområden för att främja lika- behandlingen av studenter. Dessa mål konkretiseras i årliga likabehandlingsplaner med tidsplanerade åtgärdsförslag för varje område och berörda arbetsenheter, som även får ansvar för att målen uppnås.

Lagstiftningen om likabehandling av studenter bygger på förutsättningen att en persons könstillhörighet, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder generellt sett inte kan antas påverka dennas förmåga att utbilda sig.

De övergripande målen för Lunds universitet är att mot bakgrund av lagstiftningen på området verka för att aktivt främja studenters lika rättigheter oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros- uppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder samt förebygga och motverka trakasserier. Detta arbete förutsätter att det finns en god kännedom om lagstiftningen bland såväl studenter som anställda vid universitetet.

Sidansvarig:

HBTQ

HBTQ-nätverk för studenter

HBTQ-gruppen inom P6 finns på 4:e våningen i AF-borgen i Lund

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten