Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Veronika Burcar Alm

Filosofie doktor | universitetslektor och forskare

Sociologi

Främsta forsknings- och undervisningsinriktning

  • Kriminologi, sociologi, socialpsykologi
  • Ungdomars upplevelser av våld och hot, rädsla för brott, trygghetsarbete och medling mellan brottsutsatt och gärningsperson.

Pågående forskning och undervisning

Undervisningsinformation: Under hösten 2018 är jag kursansvarig lärare på Sociologi: Kriminologi (SOCA74).

Pågående forskningsprojekt:

"Bråk och rivalitet eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld." Finasieras av Brottsoffermyndigheten. (2018)

"Våld, hot, offerskap - unga kriminellas bilder och erfarenheter", ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. 

"Vem tillhör centrum? Ungas villkor i konkurrensen om det offentliga utrymmet", ett ettårigt forskningsprojekt finansierat av Jane och Dan Olssons stiftelse för vetenskapliga ändamål.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Foto på Veronika Burcar Alm
E-post: veronika [dot] burcar_alm [at] soc [dot] lu [dot] se

Forskare

Sociologi

+46 46 222 42 73

220

31

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten