Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vesa Leppänen

Docent, lektor

 

FORSKNINGSOMRÅDEN

- Socialpsykologi, Symbolisk interaktionism, Etnometodologi, Samtalsanalys

- Makt

- Emotioner

- Servicerelationer

- Möteskultur i offentliga organisationer

- Medarbetardriven innovation

- Avlönat hushållsarbete

- Telefonrådgivning inom sjukvården

- Rörlighet på arbetsmarknaden

 

PÅGÅENDE PROJEKT

- Rörlighet bland handelns anställda. Ett projekt som finansieras av Handelns utvecklingsråd under 2013-2015 och genomförs tillsammans med Ann-Mari Sellerberg.

- Jag sitter i möte - samtidens möteskultur och dess betydelse för den offentliga organisationen. Ett projekt som finansieras av FAS under 2014-16 och genomförs tillsammans med Malin Åkerström (projektledare) och Patrik Hall, Malmö Högskola. Min delstudie fokuserar brukarinflytande inom psykiatrin, dvs. de mötesformer i vilka psykiskt funktionshindrade utövar inflytande över vård och annan hjälp.

- Medarbetardriven innovation inom dagligvaruhandeln. Ny bok med denna titel baserad på ett försök att organisera för medarbetadriven innovation i en dagligvarubutik. Projektet finansierades av VINNOVA t.o.m 2013. Utgivningen av boken finansierades av Handelns utvecklingsråd.

- Hushållsarbetares arbetsvillkor och möten med kunder Ett projekt som finansierades av FAS t.o.m. 2013. Kommer publicera fler texter om detta ämne.

- Svenska veteransoldaters och deras familjers erfarenheter av soldaternas utlandstjänstgöring i krigsdrabbade områden. Genomförs tillsammans med PD Ann-Margreth Olsson, Högskolan Kristianstad, och doktorand David Johansson.

 

ARTIKLAR, PEER REVIEW

Leppänen, V. (kommande 2015) “Sociability in relations between paid domestic workers and customers”, AMITY: The Journal of Friendship Studies

Sellerberg, A-M & V. Leppänen (2014) "The contradictory role of the sales assistant: superordination and subordination", International Journal of Work Organisation and Emotion. Vol 6, No 4, pp.352-368.

Leppänen, V. (2014) "Conceptions and norms about directness in service relations: domestic workers and customers", International Journal of Qualitative Research in Services, Vol 1, No.4, pp.292-304

Leppänen, V. (2013) "Arbetsvillkor och maktrelationer i avlönat hushållsarbete." Arbetsliv i Omvandling Nr.2.

Sellerberg, A-M. & V. Leppänen (2012) "Narratives of Social Inclusion and Exclusion: Bankrupt Entrepreneurs in Sweden", Forum: Qualitative Social Research, No 1, Vol. 13. Även omtryckt i Historical Research 37(2012)4, s.264-288

Leppänen, V. (2010) “Power in Telephone Advice Nursing” Nursing Inquiry 17 (1) 1-12

Leppänen, V. (2008) “Coping With Troublesome Clients in Home Care” Qualitative Health Research Vol. 18, No. 9, pp.1195-1205

Leppänen, V. (2008) ”Besvärliga vårdtagare inom hemtjänsten” Socionomens forskningssupplement Nr.23, s.28-41

Leppänen, V. & S. Linné (2007) ”Överviktens betydelser” Sociologisk forskning Nr.1 s. 6-28

Leppänen, V. (2007) ”Det lilla extra - Om formella och informella relationer mellan personal och vårdtagare inom hemtjänsten” Arbetsliv i omvandling 2007:10

Leppänen, V. & A-M. Sellerberg (2004) "Presentationer av medicinska problem i telefonsamtal till primärvården" Socialmedicinsk tidskrift Nr.4, s.350-369

Leppänen, V. (1998) 'The Straightforwardness of Advice: Advice-Giving in Interactions Between Swedish District Nurses and Patients” Research on Language and Social Interaction 31(2), s. 209-239
 

BÖCKER

Leppänen, V. (kommande 2015) ”Medarbetardriven innovation inom dagligvaruhandeln”, Malmö: Bokbox Förlag.

Cederholm E.A., Jacobsson K., Leppänen V, Säwe F., Åkerström M. (2014) "Servicemötets gnissel och skav" Lund: Gleerups.

Leppänen, V. (2002) ”Telefonsamtal till primärvården: Problem, utforskning, åtgärd” Lund: Studentlitteratur

Leppänen, V. (1998) “Structures of district nurse-patient interaction”, Lund Dissertations in Sociology 25, Department of Sociology, Lund university
 

KAPITEL I BÖCKER

Leppänen, V. (2011) "Inspelning och tolkning av socialt samspel" I: Fangen, K. & A-M. Sellerberg (red) Många möjliga metoder. En nordisk antologi. Lund: Studentlitteratur. s. 283-382 (Antologin även publicerad på norska som "Mange ulike metoder" Oslo: Gyldendal)

Leppänen, V. (2010) “Emotional neutrality as an interactional achievement: A conversation analysis of primary care telenursing” I: Wettergren Å. & B. Sieben (red) Emotionalizing organizations and organizing emotions” (s.251-271.) London: Palgrave Macmillan

Leppänen, V. (2008) ”Inledning” I: Holmström, I. (red) Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård Lund: Studentlitteratur s.13-35

Leppänen, V. (2008) ”Maktutövning i telefonrådgivning” I: Holmström, I. (red) Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård Lund:Studentlitteratur s. 107-136

Leppänen, V. (2005) “Callers´ presentations of problems in telephone calls to Swedish primary care I: Baker, C.D., Emmison, M. & A. Firth (red) Calling for Help: Language and social interaction in telephone helplines, s.175-205, Amsterdam: John Benjamins

Petersson, H., Leppänen, V., Jönsson, S. & J.Tranquist (red) (2006) ”Villkor i arbete med människor – en antologi om human servicearbete” Ingår i serien Arbetsliv i omvandling Stockholm: Arbetslivsinstitutet

Leppänen, V., Jönsson, S., Petersson, H. & J. Tranquist (2006) ”Inledning” I: Petersson, H., Leppänen, V., Jönsson, S. & J.Tranquist (red) ”Villkor i arbete med människor – en antologi om human servicearbete”, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s. 1-18

Leppänen, V. (2006) ”Känslor i arbete med människor” I: Petersson, H., Leppänen, V., Jönsson, S. & J. Tranquist (eds.) Villkor i arbete med människor - en antologi om human servicearbete, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s.77-110

Leppänen, V. & A. Lindström (1999) ”Samtalsanalys: Möten mellan vårdgivare och vårdtagare i hemsjukvård och hemtjänst I: Lindén, J., Westlander, G. & G. Karlsson (red) Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning, Rådet för arbetslivsforskning: Uppsala, s.230-247

Leppänen, V. (1998) ”Distriktssköterskor och patienter - Samtal om blodsocker-, puls- och blodtrycksvärden”', I: Sellerberg, A-M (red) Sjukdom, liv och död - om samband, gränser och format, Lund: Lund University, Department of Sociology, Research Report 1998:15, s.115-154

 

RAPPORTER
Leppänen, V. & L. Dahlberg (2012) ”Arbetsvillkor och trivsel bland anställda inom hushållsnära tjänster” Högskolan Kristianstad, Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad, Nr 3.

Leppänen, V. & L. Dahlberg (2012) ”Vilka arbetar med vita hushållstjänster?” Högskolan Kristianstad, Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad, Nr 2.

Leppänen, V. & A-M. Sellerberg (2010) ”Besvärliga kundbeteenden. En undersökning om livsmedelsbutiken, bensinstationen och elektronikbutiken”, Stockholm: Handelns utvecklingsråd

Leppänen, V. & A-M. Sellerberg (2010) ”Styrning av butiksarbete”, Malmö: Bokbox Förlag

Leppänen, V: & A-M. Sellerberg (2010) ”Normer om att vara trevlig och säljande i butiksarbete”, Malmö: Bokbox Förlag

Leppänen, V. (2006) ”Vägen till den avslutande modellen. Om projekt Plus alla – friskvård och kvalitetstid för vårdbiträden och undersköterskor inom den öppna hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo”, Malmö: Arbetslivsinstitutet

Leppänen, V. (2006) ”Deltagarnas sjukfrånvaro under fyra år. Om projekt Plus alla – friskvård och kvalitetstid för vårdbiträden och undersköterskor inom den öppna hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo”, Malmö: Arbetslivsinstitutet

Leppänen, V. & M. Kullberg (2006) ”Deltagarnas erfarenheter under tre år. Om projekt Plus alla – friskvård och kvalitetstid för vårdbiträden och undersköterskor inom den öppna hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo”, Malmö: Arbetslivsinstitutet

Linné, S. & V. Leppänen (2004) ”Personalens förväntningar och val: Om projekt Plus alla - friskvård och kvalitetstid för vårdbiträden och undersköterskor inom den öppna hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo”, Malmö: Arbetslivsinstitutet

Holmkvist, C. & V. Leppänen (2004) ”På väg mot bättre hälsa: Om projekt Plus alla - friskvård och kvalitetstid för vårdbiträden och undersköterskor inom den öppna hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo”, Malmö: Arbetslivsinstitutet

Leppänen, V. (2004) ”Från idé till start: Om projekt Plus alla - friskvård och kvalitetstid för vårdbiträden och undersköterskor inom den öppna hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo”, Malmö: Arbetslivsinstitutet

Leppänen, V. & J. Thelander (2001) ”Utforskning och värdering av problem i telefonsamtal till primärvården”, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet: Research Reports, Research program in medical sociology

Leppänen, V. (1997) ”Att skapa förståelse utan att oroa -  Samtal mellan distriktssköterskor och patienter om blodsocker-, puls-, och blodtrycksvärden”, Lund: Research Reports from the Department of Sociology, Research Program in Medical Sociology 1997:2

Leppänen, V. (1997) ”Inledning till den etnometodologiska samtalsanalysen”, Research Reports 1997:3, Department of Sociology, Lund university

Leppänen, V. (1995) ”Patientens väg till zonterapin”, Lund: Sociologiska institutionen, Lunds Universitet, Research Reports 1995:2

Leppänen, V. & A-M. Sellerberg (1991) ”Att beskriva högt blodtryck” En kvalitativ undersökning av kommunikation mellan läkare, patienter och farmacevter. Sociologiska Institutionen. Lunds Universitet

 

ÖVRIGT

Pressmeddelande om boken "Gnissel och skav i servicerelationer" (http://www3.soc.lu.se/login/index.php.)

Reportage i TCO-tidningen om anställda och besvärliga kunder inom handeln (http://tcotidningen.se/chefer-bor-ta-vara-pa-personalenskunskaper-om-kun...).

Debattartikel i Dagens Nyheter om nedlåtenhet mot hushållsarbetare (http://www.dn.se/debatt/nedlatande-pigdebatt-ett-arbetsmiljoproblem).

 

 

Bild på Vesa Leppänen. Privat bild.
E-post: vesa [dot] leppanen [at] soc [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Sociologi

+46 46 222 87 32

418

31

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten