Lunds universitet

Sociologiska institutionen

Tre spännande ämnen under samma tak!

Vår utbildning och forskning strävar efter att förstå och förklara människor i sociala, kulturella och historiska sammanhang.

- Socialantropologi studerar människan i ett kulturellt och jämförande sammanhang

- Pedagogik studerar villkor för lärande, kunskapsbildning och utveckling

- Sociologi studerar och analyserar sociala relationer och processer

 

 

Konferens social förändring
Studera samhällsvetenskap

Nyheter

Även förövarna ser sig som offer

04.08.14

Gorac Basic, forskare på Sociologiska institutionen, talar om sin forskning på Sveriges Radio. ...

Från medlemsras till socialbidragsnivå

25.06.14

Alliansregeringen gjorde flera förändringar av a- kassan den 1 januari 2007 som fick stor...

Samarbete mellan skola och forskare

11.06.14

Tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige har påbörjat ett samarbete med skolor som är anslutna...

Har Sverige lämnat folkhemsidealen och den svenska modellen?

09.06.14

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia i Uppsala, diskuterar på Kultursidan på Svenska...

 

 

Sociologiska institutionen, Box 114, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)