Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Högkonjunkturen kan minska intresset för facket

TCO:s tidning Arbetsvärlden skriver om medlemsantal och intervjuar Anders Kjellberg, professor i sociologi. "2017 blev TCO-medlemmarna drygt 10 000 fler. Det innebär att den tidigare stora tillströmningen till tjänstemannafacken har avtagit. En förklaring kan vara högkonjunkturen, menar forskare."

Klyftan vidgas mellan fackligt anställda arbetare och tjänstemän

De flesta fackmedlemmar är idag tjänstemän och andelen fackligt anslutna har inte varit så låg sedan 70-talet. Anders Kjellberg, professor i sociologi här på sociologiska institutionen har intervjuats av Dagens Arena och Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio P1 och diskuterar bland annat vilken betydelse den 25-procentiga skattereduktion på fackavgiften som införs i juli i år kommer att ha.

Är samhället framkomligt för alla?

NYTT PROJEKT undersöker löften om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. David Wästerfors, docent vid Sociologiska institutionen, har tillsammans med Kristofer Hansson vid Institutionen för kulturvetenskaper och Hanna Egard vid fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet, fått ett forskningsbidrag från FORTE för projektet "Tillgänglighetens motstånd. Vardagliga avsteg från spatial och social framkomlighet för personer med funktionsnedsättningar".

Liv Sunnercrantz har försvarat sin avhandling

Liv Sunnercrantz har disputerat i ämnet sociologi med avhandlingen "Hegemony and the Intellectual Function: Medialised Public Discourse on Privatisation in Sweden 1988-1993" idag tisdagen 19 december klockan 10.15 i Kulturens hörsal i Lund.

Studie om invandrarorganisationers betydelse för integration får 4 miljoner!

FORSKNINGSMEDEL: 4 miljoner kronor har beviljats Olle Frödin, Johan Sandberg och Axel Fredholm på Sociologiska institutionen i Lund och Shahamak Rezaei på Roskilde Universitet för projektet “Migration, Integration and Development: The Role of Transnational Immigrant Organizations in Sweden”. Invandrarorganisationers betydelse, både för integration och för utveckling i hemlandet, ska utforskas.

Katrine Tinning har försvarat sin avhandling

Katrine Tinning har disputerat i ämnet pedagogik med avhandlingen "The Ambivalent Potentiality of Vulnerability. Museum Pedagogy in Exhibitions on Difficult Matters and its Ethical Implications" idag fredagen 1 december klockan 13.15 i Stora Algatans hörsal i Lund.

Undervakning och medborgarjournalistik. Gör filmandet gatan säkrare?

”Civilpersoner filmar händelser med sina mobiltelefoner och sprider sedan filmklippen till sociala medier och nyhetsmedier. Detta innebär snabb, demokratisk nyhetsrapportering men också undervakning (sousveillance) – övervakning underifrån. Undervakningen kan dock leda till integritetskränkning och stämpling av den som filmas.”

Är den grova organiserade brottsligheten bara ett polisiärt problem?

Studenter på Kriminologiprogrammet fick förra måndagen (6 november) höra Klas Friberg, chef för Polisregion Väst föreläsa om polisreformen och den grova organiserade brottsligheten i Sverige i aulan på LUX i Lund.

35 miljoner för forskning om makteliter inom civilsamhället

Sociologiprofessor Christofer Edling har tillsammans med nio andra forskare inom sociologi, statsvetenskap och socialt arbete tilldelats 35 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond för projektet ”Civilsamhälleseliter? En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen”.

Föräldrars strategier kring barns utbildning i urbana Ostasien får 5 miljoner kronor

Riksbankens Jubileumsfond har gett ett anslag på nära 5 miljoner kronor till doktor i sociologi Lisa Eklund, tillsammans med Kristina Göransson vid socialhögskolan, för projektet Föräldrars strategier kring barns utbildning i Kina, Sydkorea och Singapore: En jämförande etnografisk studie.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten