Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plagiering och fusk

Plagiering innebär att man använder sig av en annan persons formuleringar utan att ange var man hämtat dessa. När någon annans text citeras ska texten omges av citattecken. Om en text eller en del av en text sammanfattas i en hemtentamen, uppsats eller i ett annat skriftligt arbete ska detta redogöras för klart och tydligt genom en referens. Om du är osäker på hur man anger referenser, kan du fråga din lärare hur man gör. Du kan också vända dig till biblioteket eller till Studieverkstaden för att få hjälp.

Eget arbete från annat sammanhang, till exempel uppsats i annan kurs eller vetenskaplig publikation, ska behandlas som källa. För plagiering av sådan källa, så kallad självplagiering, gäller i grunden samma regler som vid annan plagiering, även om gränsdragningsproblematiken ofta är svårare för självplagiering.

Studentens ansvar

Fusk är otillåtet och kan få påföljd för studenten (disciplinåtgärd). Ett tydligt exempel på fusk är att använda icke tillåtna hjälpmedel vid en tentamen, till exempel lappar eller otillåtna anteckningar. Det räcker att det är fråga om försök till fusk för att disciplinåtgärd skall kunna vidtas. Det räcker att ha lappar med sig till tentan med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte, för att det ska betraktas som fusk.

Det betraktas även som fusk att hjälpa någon annan att fuska. Man kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om man låter någon annan kopiera ens egna svar. Som student har du ansvar för att du tar del av den information institutionen ger avseende vad som är och inte är tillåtet vid tentamen, uppsats etc. Observera att olika regler gäller vid olika institutioner och att en och samma institution kan ha olika regler på olika kursmoment. Det är ditt ansvar som student att ta del av vad som gäller i ett visst sammanhang.

Om du blir misstänkt för att ha fuskat, stört eller hindrat vid tentamen eller annan studieprestation så anmäls detta till rektor. Misstanken mot dig måste ha någon objektiv grund, men gränsen är låg. En misstanke med mycket tunt faktaunderlag kan räcka för att du blir anmäld. En rent subjektiv intuition räcker dock inte.

Anmälan om fusk

Alla anställda vid universitetet kan göra en anmälan till rektor, men vanligen är det en befattningshavare så som prefekt eller examinator som står bakom anmälan.

Du bör bli informerad av din institution om att misstanke om disciplinförseelse föreligger. Institutionen uppmanas av universitetet att gärna notera dina eventuella kommentarer i anslutning till detta samtal.

Rektor har gett juridiska avdelningen inom universitetsförvaltningen i uppdrag att sköta utredningen av anmälan. Den sköts alltså inte av institutionen.

Om du som student blir fälld för fusk eller någon annan av disciplinförseelserna så får du en varning eller stängs av från undervisning under en begränsad tid, vanligast i sex veckor, som allra längst sex månader. Du stängs även av från prov och annan verksamhet inom ramen för utbildningen.