Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumn: Lina arbetar med rekrytering, administration och som chefsstöd

Porträtt Lina Dahlberg. Foto: Emma Lord.
Lina Dahlberg säger att det efter en examen finns fler jobbmöjligheter än vad många tror. Läs hennes råd när det gäller jobbsök här under. Foto: Emma Lord.

Varför ville du läsa sociologi och HR?

Jag hade ett stort samhällsintresse och valde att studera sociologi för att lära mig mer om socialt beteende, olika mönster i sociala relationer och hur normer skapas och så vidare. Jag var intresserad av hur samhället skapas av de människor som lever i det men också hur samhället formar människor. Jag visste även ganska tidigt in i mina studier att jag ville kombinera sociologi med HR då jag intresserade mig för ojämlikheter, diskriminering och arbetsmarknadsfrågor i stort.

Vad har du gjort sedan du tog examen?

Sedan jag tog examen har jag arbetat som HR-konsult. Jag har hittills varit på tre olika företag och arbetar främst med rekrytering/administration och chefsstöd.

Hur fick du din nuvarande anställning?

Jag började som HR-coordinator/rekryterare på SJ efter min examen. Det var ett uppdrag på 1 år. När det beslutades att SJ inte längre skulle driva öresundstrafiken fick jag frågan om att gå över till det bolag som skulle ta över, för att hjälpa dem etablera sin HR-avdelning och fortsätta den rekrytering som vi hade påbörjat på SJ. Planen var inte att jag skulle stanna i det nya bolaget, utan det var ett konsultuppdrag som uppstod i den så kallade företagsövergången.

När det uppdraget avslutades påbörjade jag min nuvarande anställning på Uniper, ett energibolag baserat i Tyskland. Jag sitter på deras svenska huvudkontor i Malmö.

Vad arbetar du med?

Idag arbetar jag med rekrytering, administration och som chefsstöd.

Berätta om en dag på jobbet.

Jag börjar alltid med att gå igenom min mejl och min kalender. Oftast sitter jag med i olika möten löpande under dagen. Det kan vara möten som handlar om rekrytering, eller avstämningsmöten, eller möten där jag sitter med och stöttar min chef. Då är det hennes möten jag deltar i.

Eftersom jag just nu arbetar i en delad roll där jag arbetar 50% med rekrytering och 50% som chefsstöd så arbetar jag i största del med rekrytering mellan möten.

I min nuvarande roll har jag inte HR-ansvar för hela rekryteringsprocessen, eftersom processen är fördelad på flera olika avdelningar inom bolaget. Vi på HR-avdelningen arbetar mer som en stöttande funktion till chefer. Det kan handla om att jag går igenom våra kandidatbaser, skapar annonser, skapar kravprofiler, samtalar med chefer, pratar med kandidater, håller i intervjuer, följer upp eller anställer. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.

Vilket är det mest intressanta och det mest utmanande med ditt jobb?

Det som är mest intressant med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik och att jag hela tiden lär mig nya saker eller får nya insikter. HR kommer i kontakt med samtliga avdelningar inom en organisation så jag lär mig inte bara mitt egna arbete men också mycket om andra roller och vad andra inom företaget gör. Jag lär mig mycket om olika yrken eftersom jag arbetar med rekrytering och det är väldigt intressant.

Den största utmaningen är att jag ofta fastnar i olika steg där jag måste avvakta beslut från andra led. Det påverkar hela min arbetsprocess och kan ibland vara väldigt ineffektivt. En annan utmaning är kommunikation. Det hänger samman med att många olika avdelningar och chefer är inblandade i min arbetsprocess.

Har du nytta av din utbildning i sociologi och HR i ditt arbete?

Jag är väldigt tacksam för min utbildningsbakgrund. Jag har fått stor nytta av den, dels genom att jag har med mig mycket kunskaper om hur organisationer och samhället fungerar, men också rent akademiskt då jag kan dra stor nytta av alla grupparbeten som vi haft under studierna som skapat samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och så vidare.

Även alla individuella uppgifter - som krävt abstrakt tänkande, analys, mycket skrivande och presentationsteknik - har jag haft stor nytta av.

All litteratur jag läst genom åren har gjort att jag läser fort vilket är en fördel i mitt jobb. Att lösa uppgifter, förstå uppgiftsbeskrivningar och ta till sig ny information snabbt är också sådant som min utbildning har bidragit med som hjälper mig i mitt dagliga arbete.

Har din arbetsgivare värderat dina kunskaper?

Ja, kanske främst min förmåga att förstå helheter, min förmåga att se saker från ett makroperspektiv och hur saker hänger samman. Men också mina kunskaper om hur människor fungerar tillsammans i grupp.

Hur ser du på ditt framtida arbetsliv?

Mitt mål är att forska inom sociologi, för att sedan kombinera en tjänst inom universitetsvärlden med ett eget konsultbolag där jag kan fortsätta arbeta med HR-relaterade frågor och stötta företag i relation till stora samhällsförändringar inom IT.

Jag intresserar mig för hur stora samhällsförändringar påverkar arbetsplatser men också arbetsmarknaden överlag.

Jag vill följa de samhällsförändringar som sker och kunna bidra med förståelse och kunskaper som kan vara till nytta när dessa förändringar sker. Detta kommer jag även kunna forska om. Att kombinera forskning med konsultuppdrag i projektform tror jag kan vara väldigt roligt.

Intervjun genomfördes hösten 2022.


Läs fler alumnporträtt

Alla våra alumnporträtt hittar du på sidan "Våra alumner berättar".

Lina Dahlberg

Arbetsplats:

Uniper, ett tyskt energibolag med svenskt huvudkontor i Malmö.

Arbetar med:

Rekrytering, administration och som chefsstöd.

Utbildning:

Jag har en kandidatexamen i sociologi. Jag läste sociologi med organisations-/arbetslivsinriktning och kompletterade med arbetsrätt och blev därav behörig till Masterprogrammet i PA. Jag har därför även en masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudområde sociologi.

Jag har läst blandade kurser under min studietid. Under min kandidatutbildning läste jag olika kurser i sociologi med inriktningar såsom migration, organisation, teori, metod och statistik och även arbetsrätt. Under min master läste jag PA-kurser samt olika metodkurser och teorikurser i sociologi.

Examen:

Filosofie kandidatexamen i sociologi (2019).

Filosofie masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudområde sociologi (2021).

Linas goda råd när det gäller att söka jobb efter utbildningen!

Försök identifiera vad det är du letar efter i första hand och vad det kan leda till, både i relation till de arbetsuppgifter du kan tänka dig ha men också vilken typ av industri du vill in i!

Leta jobb på företagens hemsida om du vet vilka företag som intresserar dig.

Om du inte vet vad du vill jobba med kan du försöka identifiera vilken typ av arbetsuppgifter som intresserar dig och som du är duktig på, men också lägga tid på att leta upp företag som intresserar dig.

Många företag ser det som en fördel att du har en utbildning inom sociologi eller beteendevetenskap, såsom polisen, SIS (Statens institutionsstyrelse), arbetsförmedlingen osv. Det är värt att ta sig tid att sätta sig in i detta eller ta hjälp av en arbetsförmedlare.

Vet du inte var du ska leta efter jobb, eller vilka tjänster som du kan söka som sociolog, så är det enkelt att tro att det inte finns så mycket jobbmöjligheter efter studierna, men det är inte sant. Du kan göra mycket med en kandidatexamen i sociologi, det gäller bara att förstå sig på arbetsmarknaden.