Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behörighet och tillgodoräknande

Behörighet från annat lärosäte


- Jag har läst vid annat lärosäte. Kan jag läsa vidare i Lund?

Ja, om du läst sociologi, socialantropologi eller pedagogik vid annat lärosäte i Sverige, är detta behörighetsgivande för vidare studier i Lund.
Om du läst vid utländskt lärosäte, måste det göras en individuell bedömning av vilken nivå/kurs du är behörig att påbörja i Lund. Bedömningen baseras på Official Transcript samt kursplaner och litteraturlistor från genomförda utlandsstudier.

Behörighet från annat lärosäte ska styrkas med Ladok-utdrag/official transcript från det andra lärosätet. Behörigheten uppvisas vid registreringstillfället i samband med kursstart.

Tillgodoräknande

Du kan ansöka om tillgodoräknande av kurs om du anser att du redan har läst motsvarande kurs tidigare vid Lunds universitet eller vid annat lärosäte. Fyll i blanketten på länken nedan och skicka in den till Sociologiska institutionen. Du kan även kontakta din studievägledare för en första bedömning av din önskan om tillgodoräknande.

Ditt ärende bereds av studievägledaren och studierektor vid institutionen fattar beslut. Beslutet av tillgodoräknandet baseras på om kursen du tidigare har läst innehållsmässigt, enligt kursupplägg och kurslitteratur överensstämmer med den kurs/delkurs du vill tillgodoräkna till. Du ska bifoga kursintyg, kursplan, och litteraturlista (från aktuell termin då du läste kursen) för den kursen du vill tillgodoräkna från.

Beslut i tillgodoräknandeärendet delges den sökande skriftligt efter registrering i LADOK.

Använd dig av blanketten Ansökan om tillgodoräknande av kurs (PDF) som du hittar på vår sida Blanketter.