Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling, brandskydd

Sociologens röda tegelhus.

Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling. Arbetet är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö för såväl studenter som för lärare och annan personal. För det beredande arbetet med både arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ansvarar ett gemensamt råd. I rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ingår:

  • Lisa Eklund, prefekt och sammankallande
  • Nina Gren, socialantropologi
  • Fredrik Sandberg, pedagogik
  • Magnus Ring, sociologi
  • Lena Mårtensson, TA-representant
  • Linn Alenius Wallin, doktorand
  • Anaïs Le Pluart, studentrepresentant

Hjärt- och lungräddning, HLR

Följande person har genomgått utbildning och träning i L-ABC och HRL

Våning 1

Caroline Spannel Brnelic, rum 118 B
Susanne Lindberg, rum 117 B

Våning 2

Mimmi Barmark, rum 201  
David Wästerfors, rum 202 A
Susanne Boethius, rum 214 A
Veronica Burcar Alm, rum 220
Britt-Marie Rönn, rum 218

Våning 3

Åsa Lundquist, rum 301
Tova Höjdestrand, rum 303
Chris Mathieu, rum 322 B

Våning 4
Britt-Marie Johansson, rum 416   

Skyddsombud

Institutionens aktuella skyddsombud, inklusive studerandeskyddsombud, kan du hitta på våra interna webbplats: soc.lu.se/internt/organisation-och-styrning/arbetsmiljo-likabehandling

Brandskydd

I vår verksamhet bedriver vi ett aktiv brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi arbetar effektivt för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid brandtillbud. Brandskyddsansvarig vid institutionen är prefekten. Har du frågor eller synpunkter kontakta prefekt eller skyddsombud.

Egenkontroll av brandskyddet görs årligen i maj månad.

Om något händer

Viktiga telefonnummer på Lunds Universitets medarbetarwebb


Läs mer om arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling på våra medarbetarsidor soc.lu.se/internt/