Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling, brandskydd

Sociologens röda tegelhus.

Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling. Arbetet är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö för såväl studenter som för lärare och annan personal. För det beredande arbetet med både arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ansvarar ett gemensamt råd. I rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ingår:

  • Magnus Karlsson, prefekt och sammankallande
  • Tobias Olofsson, lärarrepresentant
  • Fredrik Sandberg, lärarrepresentant
  • Magnus Ring, lärarrepresentant
  • Lena Mårtensson, TA-representant
  • Alice Al Maleh, doktorand
  • Julia Rönnbeck Finocchio, studentrepresentant

Hjärt- och lungräddning, HLR

Följande person har genomgått utbildning och träning i L-ABC och HRL

Våning 1

Susanne Lindberg, rum 108
Susanne Boethius, rum 119

Våning 2

Britt-Marie Rönn, rum 206
Caroline Spannel Brnelic, rum 206
Lisa Eklund, rum 215
Mimmi Barmark, rum 210C

Våning 3

Britt-Marie Johansson, rum 314
Bo Isenberg, rum 302
Charalambos Demetriou, rum 301
Chris Mathieu, rum 301
David Wästerfors, rum 313
Magnus Ring, rum 301
Tova Höjdestrand, rum 316
Åsa Lundquist, rum 314

Skyddsombud

Institutionens skyddsombud är listade på vår interna webbplats.

Brandskydd

I vår verksamhet bedriver vi ett aktiv brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi arbetar effektivt för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid brandtillbud. Brandskyddsansvarig vid institutionen är prefekten. Har du frågor eller synpunkter kontakta prefekt eller skyddsombud.

Egenkontroll av brandskyddet görs årligen i maj månad.

Om något händer

Viktiga telefonnummer på Lunds Universitets medarbetarwebb


Läs mer om arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling på våra medarbetarsidor soc.lu.se/internt/