Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationellt utbyte

Sociologiska institutionen har flera avtal med universitet, inom och utom Europa, för utbytesstudier. Som student på Sociologen kan du söka studier i utlandet via dessa avtal, om du uppfyller kraven på behörighet och i konkurrens med andra. Vilka universitet som är aktuella varierar från termin till termin. Det finns också avtal som Samhällsvetenskapliga fakulteten har och som Lunds universitet har.

Om du vill veta mer om Sociolgens eller Samhällsvetenskapliga fakultetens avtal ska du kontakta fakultetens internationella kontor. För mer information om Lunds universitets avtal ska du kontakta Externa relationer.
 
Ansökning görs normalt via webben och systemet Link. Detta system brukar vara öppet för ansökningar i september-oktober för studier på våren och februari-mars för studier på hösten.

Sök gärna information om avtalsuniversiteten med hjälp av dessa länkar till Lunds universitets centrala webbplats.

Tillgodoräknande

Du söker och väljer själv kurser på det utländska universitetet. Det är då viktigt att du kan tillgodoräkna dig kurserna när du kommer hem. För att kunna tillgodoräknas får de inte överlappa med kurser som du redan har läst, och de får normalt inte vara på för låg nivå. Kontakta din studievägledare och få bekräftat att ditt kursval passar in med din utbildning.
 
Den som gör själva tillgodoräknandet är din internationella koordinator. Du kan kontakta den koordinatorn för ett förhandsbesked om vad omräkningstalet för poäng är för det aktuella universitetet. Om du reser med ett fakultets- eller universitetsavtal har du en koordinator för själva resan som finns där. Han eller hon vet ofta vilket omräkningstal som brukar användas. Det är dock alltid de internationella koordinatorerna på samhällsvetenskapliga fakultetens internationella kontor som beslutar vilket omräkningstal som ska gälla.
 
Det är viktigt att spara kursplaner och litteraturlistor. I vissa fall kan dessa behövas för att det ska gå att göra ett tillgodoräknande.

 

Studiemedel för utbytesstudier via CSN

Du som studerar vid en svensk högskola eller universitet kan få studiemedel för studier utomlands för dina utbytesstudier om studierna pågår i minst 13 veckor och ingår som en del i din svenska högskoleutbildning. Studierna ska ske inom ramen för ett utbytesprogram.

Du som är utländsk medborgare kan få studiemedel för studier utomlands om du har påbörjat din högskoleutbildning i Sverige och studierna kan tillgodoräknas helt inom ramen för ett utbytesprogram. Du kan då få studiemedel för dina utbytesstudier under högst ett år.

Om dina utbytesstudier pågår i minst 13 veckor ansöker du om studiemedel för studier utomlands på CSN:s blankett 5501. Om dina studier är kortare än 13 veckor ska du istället ansöka om studiemedel på CSN:s blankett blankett 2401.

Kontakt

Internationella kontoret

E-post: outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se