Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser

På Sociologiska institutionen erbjuder vi fler än 30 olika fristående kurser inom våra två ämnen sociologi och socialantropologi. Kurserna ges på olika nivåer. Dessutom ger vi temakurser för den som vill fördjupa sig inom ett visst tematiskt område.

Vad kan jag använda fristående kurser till?

Sätt ihop en egen examen med hjälp av fristående kurser. Eller använd kurser för att komplettera en redan genomförd utbildning.

Till skillnad från program, ger fristående kurser dig möjligheten att utforma en unik utbildning där du väljer att plocka ihop de ämnen som du är intresserad av och har nytta av. Fristående kurser kan ge dig den kunskapsprofil du önskar och behöver på en föränderlig arbetsmarknad. 

När du läser fristående kurser söker du till en ny kurs till varje termin.

Generell examen (kandidat/magister/master)

Du kan skapa en så kallad generell examen med hjälp av fristående kurser (Filosofie kandidat-/magister-/masterexamen).

  • En kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng ska utgöras av ditt huvudområde. I huvudområdet (ämnet) ska det ingå en grundkurs, en fortsättningskurs och en kandidatkurs innehållande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Resterande poäng kan utgöras av kurser i valfria ämnen. Det går bra att ha mer än 90 högskolepoäng i huvudämnet, men man kan bara tillgodoräkna kurser som inte överlappar varandra innehållsmässigt. Kontakta studievägledaren om du har frågor om eventuella överlappningar.
     
  • En magisterexamen är en ettårig fördjupning som du kan gå vidare och läsa efter att du tagit en kandidatexamen om 180 högskolepoäng.
     
  • En masterexamen är en tvåårig fördjupning som du kan gå vidare och läsa efter att du tagit en kandidatexamen om 180 högskolepoäng. Masterexamen kan antingen läsas inom ramen för ett masterprogram eller plockas ihop av fristående kurser.

Den som tidigare tagit ut en magisterexamen (60 högskolepoäng), kan bygga på med ytterligare kurser för att ta en masterexamen.

Mer om examen

Endast hela avslutade kurser kan ingå i en examen. Kurser från flera lärosäten kan inkluderas om du ansöker om examensbevis vid det lärosäte där du avslutade din sista kurs, alternativt där du har läst merparten av din utbildning inklusive uppsatskursen. Logga in i Ladokportalen www.student.ladok.se för att ansöka om examen.

Lär dig mer om våra ämnen