Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examination / prov

Provrutiner och resultat vid salsprov

Kurser examineras oftast genom salsprov, hemprov eller skriftliga inlämningsuppgifter (individuella eller i grupp) och muntliga seminarier kring dessa. För den som inte godkänns eller inte deltar vid första provtillfället, anordnas omprov inom cirka en månad, samt ett tredje tillfälle, uppsamlingsprovet.

Rutiner vid salsprov

Anmälan

Du blir automatiskt anmäld till första provtillfället på den kurs som du är registrerad på.

För att du ska bli anmäld till ett omprov eller uppsamlingsprov så behöver du själv göra en anmälan i Ladok senast en vecka i förväg.

Länk till anmälan i Ladok.

Här finns mer information om hur du anmäler dig till omprov eller uppsamlingsprov (pdf).

Regler vid salsprov

  • Giltig fotolegitimation ska visas upp för skrivningsvakten. Studentkort gäller inte som legitimation. Den som inte har fotolegitimation med sig hänvisas till annat provtillfälle.
  • Du måste vara registrerad på aktuell termin på den kurs som provet gäller.
  • En provskrivning börjar och slutar prick på angivet klockslag.
  • Den som är närvarande när provskrivningen börjar får inte lämna provsalen förrän tidigast efter en timmes skrivtid. Detta för att försenade deltagare ska ha en chans att delta. Ingen släpps in senare än en timme efter att provskrivningen har börjat.
  • Mobiltelefoner, anteckningar, böcker och väskor ska före tentans början placeras på av skrivningsvakten anvisad plats. Mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Eget kladdpapper får inte användas. Papper delas istället ut av skrivningsvakten.
  • Tillåtna hjälpmedel vid provskrivning anges på uppgiftsbladet. Den som har annat modersmål än svenska får medföra ordbok från svenska till sitt modersmål. Ordboken får inte vara försedd med anteckningar och ska kunna uppvisas för skrivningsvakten.
  • Ofta tenterar flera olika kurser samtidigt. Du måste själv se till att du får rätt prov.
  • Kom ihåg att skriva delkurs, kurs, examinator samt anonymiseringskod på försättsblad och de papper du lämnar in. Anonymiseringskod fås av skrivningsvakt vid legitimationskontroll.
  • Att lämna in blankt räknas som underkänt.

Provresultat

Prov rättas inom 15 arbetsdagar. Du kan själv kontrollera ditt resultat i Ladok för studenter. Du loggar in med ditt student-ID (LU-konto).

Länk till Ladok för studenter.

När rättningen är klar brukar läraren hålla en provgenomgång där tentorna återlämnas och principerna för rättningen klargörs. Vid provgenomgången har du möjlighet att diskutera rättningen och poängsättningen med läraren. Du kan begära omprövning av betyg, men lärarens (examinatorns) slutliga beslut kan inte överklagas.

Normalt sett kan du kvittera ut ditt prov på expeditionen men denna tjänst är för tillfället pausad; utlämning sker nu via mejl eller vanlig post. Kontakta info [at] soc [dot] lu [dot] se (info[at]soc[dot]lu[dot]se).