Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarstudier

Sociologi och socialantropologi

Vid Sociologiska institutionen bedrivs forskarutbildning i sociologi och socialantropologi. Vid institutionen arbetar ett tjugotal doktorander, och vi tar normalt in nya doktorander en gång om året.

Röda höstlöv mot vägg.

Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand blir du en del av forskningen vid Lunds universitet.

För doktorsexamen ska en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) författas. Den ska baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara av god vetenskaplig standard.

Utbildningen till doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 75 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 165 högskolepoäng.

Ansök till forskarutbildningen

Sociologiska institutionen utlyser doktorandtjänster vid behov. Vid utlysning hittar du information på Lunds universitets sida Lediga anställningar.

Handboken och kontakt

Mer information om vår forskarutbildning hittar du i Handboken.

Studierektor för forskarutbildningen är Sara Eldén.
E-post: sara [dot] elden [at] soc [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 04 36

Sociologiska institutionens doktorandkurser

Vetenskapsteori


Doktorandkurser i samarbete med andra universitet

Contemporary Sociological Theory (våren 2022)

I samarbete med Göteborgs och Köpenhamns universitet.

Classical Sociological Theory

I samarbete med Göteborgs universitet.

Modern Sociological Theory

Modern sociological theory (7,5 HP) är en doktorandkurs som ges i samarbete mellan de sociologiska institutionerna vid Lunds Universitet och Københavns Universitet. 

Kursen planeras för höstterminen 2024. Föreläsningar och seminarier ges följande dagar: 16–17 oktober (Lund), 21–22 november (Köpenhamn), tredje veckan i januari 2025 (Lund). Kursansvariga är Bo Isenberg (bo [dot] isenberg [at] soc [dot] lu [dot] se) och Chares Demetriou (charalambos [dot] demetriou [at] soc [dot] lu [dot] se).


Läskurser - för antagna till vår egen forskarutbildning

Kvalitativa metoder

Kvantitativa metoder

Klassisk sociologisk teori

Modern sociologisk teori

Socialantropologi

Övriga kurser

FU-kollegiet

Studierektor för forskarutbildningen (FU) ansvarar för institutionens forskarutbildning. Som stöd för forskarutbildningen finns FU-kollegiet som framförallt består av professorer och docenter samt doktorandrepresentanter.