Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurslitteratur

  • Försäkra dig om att litteraturlistan du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser.
  • Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart.

 

Grundkurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet (PEAB03)

Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik 15 (PEDB03)

 

Psykologi

Psykologi: Introduktion till psykologi (PEAB12)

 

Socialantropologi

Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp (SANA14)

 

Sociologi

@ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans 30 hp (SOCA14)

Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20)

Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling, 30 hp (SOCA26)

Socialpsykologi, Intro till studier av sociala interaktioner 30 hp (SOCA30)

Sociologi: Kriminologi, 30 hp, (SOCA74)

@ Organisationssociologi I, distans 15 hp (SOCB50)

@ Organisationssociologi II, distans 15 hp (SOCB51)

 

Fortsättningskurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng (BVPL01)

Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik 15 hp (PEAB07)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv 15 hp (PEDB33)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete 15 hp (PEDB34)

 

Psykologi

Psykologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik 15 hp (PEAB08)

 

Socialantropologi

Socialantropologi fortsättningskurs 30hp (SANA24)

 

Sociologi

Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik 15 hp (PEAB06)

Sociologi fortsättningskurs 30 hp (SOCA04)

@ Sociologi: fortsättningskurs distans 30 hp (SOCA05)

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

Sociologi: Projektarbete, 15 högskolepoäng (SOCB22)

 

Kandidatkurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Kandidatkurs, 30 hp (PEDK01)

Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs, 30 hp (PEDK21)

 

Socialantropologi

Socialantropologi kandidatkurs 30 hp (SANK02)

 

Sociologi

Sociologi kandidatkurs 30 hp (SOCK04)

@ Sociologi: Kandidatkurs, 30 hp (SOCK05)

 

Avancerad nivå

Socialantropologi

Social Anthropology: Theory and Method Course 15 hp (SANN03)

Ethnography in Social Science 15 hp (SANN04)

Social Anthropology: Modern classics 15 hp (SANN13)

 

Sociologi

Sociology: Classical and Contemporary Theory 15 hp (SOCN03)

Sociology: Modern classics 15 hp (SOCN04)

Sociology: Methods and Social Analysis 15 hp (SOCN06)

Postindustriellt arbete och human resource development 15 hp (SOCN16)

Social Policy and Welfare Management 15 hp (SOCN17)

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten