Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarmiljöer/grupper på Sociologiska institutionen

På dessa sidor presenteras några av de forskarmiljöer och forskargrupper som för närvarande är aktiva vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Vi är en stor och mångsidig institution och täcker ett brett spektrum av sociologiska och antropologiska frågor med vår forskning. Vår mångfald uppmuntrar till en kreativ och intressant arbetsplats som främjar tvärvetenskapliga forskningsprojekt projekt och samarbeten.

Forskare diskuterar.

Våra metodologiska traditioner är mångsidiga, och på institutionen finns både en rik tradition inom etnografi och kvalitativa metoder och expertkunskap inom kvantitativa och beräkningsbaserade metoder.

Avdelningens samlade expertis omfattar miljö- och utvecklingsfrågor, skola och utbildning, styrning och kontroll, kriminologi och socialpolitik. Maktrelationer och sociala klyftor, särskilt de som baseras på etnicitet, genus, sexualitet och social klass är fokus för en stor del av institutionens forskning.

Ibland utkristalliseras kluster av forskare som arbetar tillsammans i mindre grupper eller forskarmiljöer, med fokus på ett specifikt område. För närvarande arbetar följande miljöer eller grupper tillsammans.