Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kriminalitet, kontroll och kultur

Vidgar och vitaliserar analysen av brott och straff

Forskarmiljön Crime, Control and Culture (Kriminalitet, kontroll och kultur) syftar till att vidga och vitalisera studiet av kriminalitet och brottsbekämpning.

Med hjälp av olika samhällsvetenskapliga metoder och teorier vill vi utforska kriminalitet, viktimisering och social kontroll. Vi utforskar samtidigt alla möjliga sociala, kulturella och teknologiska strukturer där dessa sociala fenomen återfinns.

Kriminologisk nyfikenhet präglar vårt arbete

  • Vad utgör ett brott?
  • Hur upplever och förklarar människor som är inblandade i kriminalitet sina egna handlingar?
  • Hur upplever och tolkar offren de brott som de utsatts för?
  • Hur arbetar poliser och andra kontrollagenter med kriminalitet?
  • Hur fungerar andra instanser och institutioner som försöker bekämpa, förebygga eller på andra sätt hantera brott?
  • Hur påverkas kriminalitet och social kontroll av politik, medier och ny teknik?

Detta är några av de frågor som diskuteras i forskarmiljöns seminarier, projekt och publikationer.

Forskarmiljön har en stark bas i kvalitativa metoder, särskilt etnografi, men använder också kvantitativa metoder för att genomföra grundliga och mångvetenskapliga studier. Sociologer, socialantropologer och kriminologer är engagerade i miljön men experter från andra discipliner och delar av världen finns också bland våra medlemmar.

Kontakt

Om du vill höra mer om forskargruppen Crime, Control and Culture (Kriminalitet, kontroll och kultur) eller om du vill gå med i gruppen, kontakta koordinatorerna Sébastien Tutenges (sebastien [dot] tutenges [at] soc [dot] lu [dot] se (sebastien[dot]tutenges[at]soc[dot]lu[dot]se)) eller David Sausdal (david [dot] sausdal [at] soc [dot] lu [dot] se (david[dot]sausdal[at]soc[dot]lu[dot]se)).