Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Agneta Mallén

Agneta Mallén

Universitetslektor

Agneta Mallén

Publikationer

Visar av publikationer. Sorterade efter år och sen titel.

Samverkan

Sedan år 2014 arbetar jag 50 % som forsknings- och utvecklingskoordinator på stadskontoret i Malmö stad. Från år 2017 finns tjänsten på Arbetsmarknads- och socialförvaltningens avdelning för hållbarhet, kvalitet och nämnd i Malmö stad. Tjänstens fokus ligger på samverkan mellan universitet och kommun.

Tidigare forskningsprojekt

Kriminalitet i ösamfund. Jag var år 2014–2019 medlem i den nordiska arbetsgruppen Kriminalitet, frihedsberøvelse og kontrol i nordiske ø-samfund som fokuserar Island, Grönland, Färöarna och Åland. Ösamfund ses som speciella platser som dels erbjuder sina invånare ett kulturellt och identitetsmässigt ”annorlundaskap” (otherness), dels innebär särskilda, geografiskt relaterade, utmaningar pga. isolation. Dessa särdrag inverkar även på kriminalitet och rädsla för brott i ösamfund. Arbetsgruppen finansieras genom medel från Nordiska samarbetsrådet i kriminologi.

År 2017 ledde jag en nordisk forskararbetsgrupp, Cybercrime victimization in the Nordic Countries Syftet med arbetsgruppen var att undersöka möjligheter till samarbete gällande utsatthet för IT-relaterad brottslighet (cybercrime) i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Arbetsgruppen finansierades genom medel från Nordiska samarbetsrådet i kriminologi.

Svårigheten att anmäla barn som far illa. Hur habiliteringspersonal resonerar då de skall anmäla våld och omsorgssvikt mot barn med funktionsnedsättning.

Trygghet och rädsla för brott relaterat till frågor om offerskap: Hur trygghet kan studeras med samma faktorer som vanligtvis används för att analysera rädsla för brott.