Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet för www.soc.lu.se

Webbredaktören och ledningen vid Sociologiska institutionen vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.soc.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • En del länkar uppfyller inte kravet på tydlighet. WCAG 2.4.4 (A)
  • En del videoklipp som finns på webbplatsen eller som länkas till från webbplatsen saknar textning. WCAG 1.2.2 (A)
  • Det förekommer länkar till PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade. WCAG 1.4.3 (AA)
  • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte är tydligt var länken går. WCAG 2.4.4 (A)
  • På vissa sidor på webbplatsen kan det finnas avsteg från en korrekt rubrikstruktur. WCAG 2.4.6 (AA)

Ovanstående brister arbetar vi på att korrigera.

Hur vi testat webbplatsen

Vertyget Wave har använts för att granska webbplatsen.

Genom stickprov och självskattning (intern testning).

Senaste bedömningen gjordes september 2020.

Webbredaktören gör även egna, återkommande stickprovskontroller av webbplatsens innehåll.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades den 14 april 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 september 2020.