Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din studiemiljö

Studentinflytande, rättigheter och likabehandling

 

Student i orange tröja studerar vid fönster med ryggen mot kameran.

Alla studenter på Lunds universitet har rätt till en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen som även ger både studenter och personal rätt att påverka sin arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska kunna trivas som student och för att du ska kunna uppnå goda studieresultat.
Exempel på frågor som ingår i arbetsmiljön är:

  • Psykosocial miljö – till exempel stress, trakasserier, trivsel och arbetsmetoder
  • Fysisk miljö – till exempel ventilation, belysning, buller och standard på lokaler
  • Datormiljö – till exempel antalet datorer, ergonomiska sittplatser, störande ljud

Din studiemiljö är även din arbetsmiljö

Vi på Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling för såväl studenter som för lärare och annan personal. Prefekten eller motsvarande är ansvarig för arbetsmiljön på institutionen.

Läs mer om hur vi arbetar med arbetsmiljö här på institutionen.

Läs mer om Studie- och arbetsmiljö på Lunds universitets centrala webbplats.

Magnolia flower. Photo Bianca Ackermann through Unsplash.

Julia Rönnbäck Finocchio, studerandeskyddsombud

E-post: ju7082ro-s [at] student [dot] lu [dot] se

Hej alla studenter på sociologen! Julia heter jag och är sociologens studerandeskyddsombud. Det betyder att jag representerar studenterna på sociologen i frågor om den fysiska och psykiska studiemiljön. Jag kan hjälpa er att anmäla olycksfall och tillbud och har tystnadsplikt!

Hälsningar från Julia, ert studerandeskyddsombud

Studentombudet värnar om dina rättigheter

Tillsammans med studentkårerna värnar "Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer" om dina rättigheter under studietiden.

Observera att "Studentombudet", som jobbar centralt på universitetet, inte är detsamma som "Studerandeskyddsombudet" som finns lokalt på din institution (se ovan grön ruta).

Studentombudet erbjuder råd och stöd när du stött på problem som rör dina studier. 

På studentombudet.se hittar du mer information om vilken hjälp du kan få.

Samhällsvetarkåren

Som student vid Sociologiska institutionen företräds du av Samhällsvetarkåren. Kåren har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen vid universitetet, dels genom studeranderepresentation i styrelser och nämnder och dels genom att bedriva utbildningsbevakning i syfte att göra medlemmarnas utbildningar så bra som möjligt.

I kårens uppgift ingår också att hjälpa dig som är medlem med olika typer av problem. Det kan handla om kurser som inte håller måttet, opedagogiska lärare, olika former av trakasserier eller brist på datorer och grupprum, för att ta några exempel. Om du har stött på något problem som du vill ha hjälp med, känner dig orättvist behandlad eller har åsikter och idéer om hur något skulle kunna förbättras, så tveka inte att höra av dig till kåren.

Samhällsvetarkårens webbplats

Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM)

På Sociologiska institutionen arbetar Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.

Läs mer om Sociologiska institutionens Råd för arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling.

Jämställdhet och lika villkor på Lunds universitets medarbetarwebb.

HBTQ-nätverk för studenter

HBTQ-gruppen inom P6 (Projekt sex) finns på 4:e våningen i AF-borgen i Lund. 

Webbplatsen för Projekt sex. 

Här hittar du facebooksidan för Projekt sex.

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning, som till exempel en synskada, dyslexi eller adhd är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet!

Läs mer om Pedagogiskt studentstöd på på Lunds universitets centrala webbplats.

Trakasserier, diskriminering och särbehandling

Samhällsvetenskapliga fakultetens JLM-grupp har tagit fram en guide för studenter om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Syftet med guiden är att studenter ska finna stöd för att våga gå vidare om de utsätts för någon av ovanstående kränkningar.

Guide: diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier (Samhällsvetenskapliga fakulteten)

Rättighetslistan

Dina rättigheter och skyldigheter som student regleras både av universitetsbeslut och av lagar och förordningar. Rättighetslistan för Lunds universitets studenter innehåller rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet och urval, studiemiljö, kursplaner och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering.

Hitta Rättighetslistan och läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student på Lunds universitets centrala webbplats.

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram en beskrivning som ska hjälpa dig som student med hur du bör göra.

Hantering av klagomål på utbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten