Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din studiemiljö

Studentinflytande, rättigheter och likabehandling

 

Student i orange tröja studerar vid fönster med ryggen mot kameran.

Alla studenter på Lunds universitet har rätt till en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen som även ger både studenter och personal rätt att påverka sin arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska kunna trivas som student och för att du ska kunna uppnå goda studieresultat.
Exempel på frågor som ingår i arbetsmiljön är:

  • Psykosocial miljö – till exempel stress, trakasserier, trivsel och arbetsmetoder
  • Fysisk miljö – till exempel ventilation, belysning, buller och standard på lokaler
  • Datormiljö – till exempel antalet datorer, ergonomiska sittplatser, störande ljud

Studiemiljö och arbetsmiljö

Din studiemiljö är även din arbetsmiljö. Vi på Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling för såväl studenter som för lärare och annan personal. Prefekten eller motsvarande är ansvarig för arbetsmiljön på institutionen.

Läs mer om hur vi arbetar med arbetsmiljö här på institutionen.

Läs mer om Studie- och arbetsmiljö på Lunds universitets centrala webbplats.

Samhällsvetarkåren

Som student vid Sociologiska institutionen företräds du av Samhällsvetarkåren. Kåren har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen vid universitetet, dels genom studeranderepresentation i styrelser och nämnder och dels genom att bedriva utbildningsbevakning i syfte att göra medlemmarnas utbildningar så bra som möjligt.

I kårens uppgift ingår också att hjälpa dig som är medlem med olika typer av problem. Det kan handla om kurser som inte håller måttet, opedagogiska lärare, olika former av trakasserier eller brist på datorer och grupprum, för att ta några exempel. Om du har stött på något problem som du vill ha hjälp med, känner dig orättvist behandlad eller har åsikter och idéer om hur något skulle kunna förbättras, så tveka inte att höra av dig till kåren.

Samhällsvetarkårens webbplats

Studentombudet hjälper dig att påverka din arbetsmiljö

För att kunna bevaka och påverka arbetsmiljön till det bättre finns studentskyddsombudet. Ibland kan studenter bli orättvist eller kränkande behandlade av universitetet eller av dess anställda. Vid sådana situationer finns Studentombudet till din hjälp. På studentombudet.se hittar du mer information om vilken hjälp du kan få.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM)

På Sociologiska institutionen arbetar Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.

HBTQ-nätverk för studenter

HBTQ-gruppen inom P6 (Projekt sex) finns på 4:e våningen i AF-borgen i Lund. Webbplatsen för Projekt sex. Här hittar du facebooksidan för Projekt sex.

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning, som till exempel en synskada, dyslexi eller adhd är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet!

Läs mer om Pedagogiskt stöd på lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/pedagogiskt-stod

Trakasserier, diskriminering och särbehandling

Samhällsvetenskapliga fakultetens JLM-grupp har tagit fram en guide för studenter om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Syftet med guiden är att studenter ska finna stöd för att våga gå vidare om de utsätts för någon av ovanstående kränkningar.

Rättighetslistan

Dina rättigheter och skyldigheter som student regleras både av universitetsbeslut och av lagar och förordningar. Rättighetslistan (PDF) för Lunds universitets studenter innehåller rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet och urval, studiemiljö, kursplaner och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student på Lunds universitets centrala webbplats.

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig.

Riktlinjer vid klagomål på utbildning (pdf, 2,63 MB, nytt fönster)