Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriär och arbetsmarknad

Arbetsmarknad för sociologer och socialantropologer

Arbetsgivare söker ofta personer med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig utbildning - men utan att ange något specifikt ämne eller examen. I stället är det kombinationen av sakområde, färdigheter, intressen, personlighet och drivkraft som avgör var du hamnar.

Två kvinnor på bibliotek skrattar tillsammans över sina laptops. Foto.

    

   Arbetsmarknaden för sociologer

   Den sociologiska kompetensen handlar om kunskaper om samhället och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och är viktiga på många olika områden av arbetsmarknaden.

   Du som har läst sociologi, kan genomföra och leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och göra analyser och tolkningar av olika datamaterial. Dessa kompetenser är mycket användbara och efterfrågade i olika typer av förändringsarbeten och i beslutsfattande.

   Som sociolog går du en bred arbetsmarknad till mötes

   Du kan till exempel arbeta med undervisning och information, med personalfrågor och organisationsutveckling, med handläggning, utredning eller utvärdering. Dessa områden har dominerat hittills, men man hittar även sociologer i andra typer av arbeten, till exempel inom journalistik, biståndsarbete, marknadsföring, bostadsplanering, kriminalvård, och medicin.

   Sociologin är relevant inom alla arbeten som har med människor att göra.

   Förklara sociala fenomen

   Det är sociologens uppgift att förklara vad som ligger till grund för sociala fenomen. Det kan handla om etnisk segregering, alltså varför människor med invandrarbakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller om upprätthållandet av löneskillnader mellan män och kvinnor, om förekomsten av olika problem i skolor, om tilltron till den ekonomiska marknaden och mycket annat.

   Hittills har statliga och kommunala anställningar dominerat arbetsmarknaden, men förhållandet börjar balanseras av ett ökat intresse bland privata och ideella organisationer.

   Sociologer är verksamma inom bland annat följande områden:

   • Arbetsmarknad och arbetsliv
   • Bostads- och samhällsplanering
   • Genusfrågor
   • Framtids- och befolkningsstudier
   • Hälso- och sjukvård
   • Kriminologi
   • Masskommunikation och kultur
   • Miljöpolitik och miljövård
   • Organisation och teknologi
   • Politiska förhållanden
   • Socialtjänst och socialpolitik
   • Utbildningsväsendet
   • Välfärd och levnadssätt

   Sociologer är anställda inom till exempel:

   • Forskningsinstitut
   • Universitet och högskolor
   • Grundskolor, gymnasier och folkhögskolor
   • Internationella biståndsorganisationer
   • Kriminalvården
   • Polisväsendet
   • Kommunal och statlig förvaltning
   • Socialtjänst, hälso- och sjukvård
   • Politiska och fackliga organisationer
   • Konsultverksamhet
   • Marknads- och opinionsinstitut
   • Massmedia
   • Reklam och marknadsföring

   Alumner som läst sociologi

   Arbetsmarknaden för socialantropologer

   Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, skriver på sin webb:

   "Socialantropologin belyser hur kulturella och sociala variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt."

   Utbildningen i socialantropologi har gett dig viktiga kompetenser för att arbeta med bland annat utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, ideella organisationer, reklambransch och näringsliv. Du kan arbeta med bistånd och internationella frågor; integration, mångfald och jämställdhet; medier, information och utbildning; organisation, arbetsliv och konsumtion; kultur-, musei- och utställningsverksamhet. Du kan med fördel kombinera antropologi med andra samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktvetenskap eller migrationsstudier, och även med främmande språk och annan humaniora. Du som har läst kandidatprogrammet i socialantropologi har fått en tydlig koppling till arbetsliv och det omgivande samhället, särskilt under år 3.

   Som socialantropolog har du fått med dig ett jämförande perspektiv. Med en examen i socialantropologi kan du bland annat arbeta med integrationsfrågor, forsknings- och utredningsuppdrag inom offentliga verksamheter, men även med information, administration i till exempel biståndsorganisationer, på statliga myndigheter eller inom utbildningsväsendet. Man brukar säga att antropologer har hela världen som arbetsfält och antropologisk kompetens och kunskap är alltid aktuell.

   Genom att kombinera dina studier i socialantropologi med andra ämnen som du är intresserad av kan du skapa en unik profil och verka inom en mängd olika yrkesområden. Exempel på jobb är handläggare och utredare på t.ex migrationsverket, konsult, samordnare och jobb inom turism.

   Fler bra tips för socialantropologer

   Läs mer om yrket socialantropolog på saco.se

   På Sveriges antropologiförbund (sverigesantropologforbund.org) finns bland annat foldern ”Varför behövs antropologer?” 

   Sveriges antropologförbund har även en blogg: antroperspektiv.org

   Alumner som läst socialantropologi

   Fler tips för karriär och arbetsmarknad