Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Julia är administratör på Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling

Både i tjänsten som fredsobservatör och i min nuvarande tjänst har det varit viktigt att kunna sätta mig in i olika länders kontexter genom att läsa dokumentation och prata med människor. På så sätt känner jag att jag har haft användning av antropologin.
 


Berätta varför du började läsa socialantropologi?

Jag minns att jag fastnade för den holistiska approachen; att antropologin inte bara fokuserar på individens psyke eller på en samhällsnivå utan det finns en strävan att ta in och analysera samhällslivets alla aspekter. Det är ett synsätt som har präglat mig i väldigt hög utsträckning. 

Vad arbetar du med nu?

Nu jobbar jag som administratör på Folke Bernadotteakademin, FBA, som är Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling. Jag jobbar på sekretariatet för strategistyrt utvecklingssamarbete vilket innebär att jag dels utför administrativa uppgifter på sekretariatet, dels stöttar projekten inom de landsstrategier Sverige har för att främja fred. 

Vad har du gjort sedan du tog examen?

När jag först hade tagit examen gjorde jag praktik via Latinamerikagrupperna på småbrukarorganisationen Fensuagro i Bogotá, Colombia. Fensuagro har sina rötter i fackföreningsrörelsen och arbetar brett med frågor som rör småbrukare och människor på landsbygden. Under min tid som praktikant var det väldigt mycket fokus på frågan om fred eftersom det skulle hållas en folkomröstning om det fredsavtal som senare kom att antas. 

Efter min praktik började jag jobba som fredsobservatör på Kristna Fredsrörelsen i Colombia. Som fredsobservatör arbetade jag med att medfölja människorättsförsvarare som var utsatta för hot på grund av sitt arbete och sin aktivism. Syftet med observatörsarbetet var att minska risken genom vår närvaro, vilket innebar att jag arbetade mycket i fält och reste tillsammans med de medföljda över hela landet.

Hur fick du din nuvarande anställning?

Jag sökte jobbet. För den här tjänsten tror jag att jag hade fördel av min utbildningsbakgrund eftersom jag genom antropologin har med mig ett bredare samhällsperspektiv och genom utbildningen i personal-och arbetslivsfrågor har kunskap med fokus på organisation. Dessutom tror jag att det lades stor vikt vid mina erfarenheter av att vara fredsobservatör i Colombia och på mina språkkunskaper i spanska.  

Hur ser en dag på jobbet ut?

Jag gör mycket administrativa uppgifter: tar mötesanteckningar, gör bokningar, beställer visum, sätter ihop introduktionsprogram för nyanställda, samlar information och ser över rutiner. Just nu är jag involverad i ett projekt om dialog och medling med unga fredsledare från Liberia som är här under veckan, så min uppgift har varit att förbereda och ta hand om mycket praktiskt för deras vistelse. Jag är fortfarande väldigt ny i min tjänst så jag lägger även en del tid på att sätta mig in i FBA:s arbete. Till exempel läser jag olika uppföljningsdokument för att känna till det arbete mina kolleger gör och kunna stödja det på bästa sätt. Som administratör ska jag helst ha en överblick och ha koll på det mesta, så det finns en del information att hämta in.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i socialantropologi i ditt nuvarande arbete?

I mitt dagliga arbete som administratör är det inte alltid särskilt påtagligt, jag jobbar mycket med att fixa saker och skriver extremt mycket mail. Däremot tror jag att utbildningen i antropologin har skapat bra förutsättningar för mig att arbeta i de sammanhang jag gör och har gjort. Både i tjänsten som fredsobservatör och i min nuvarande tjänst har det varit viktigt att kunna sätta mig in i olika länders kontexter genom att läsa dokumentation och prata med människor. På så sätt känner jag att jag har haft användning av antropologin, den har gett mig en vana att kritiskt ta till mig information och att kunna ställa rätt frågor. I övrigt arbetar jag i ett sammanhang där jag ofta möter människor från olika länder. I min tjänst tror jag inte att styrkan ligger i någon ”expertis” kring kulturers olikheter, snarare att jag har en slags ödmjukhet inför andras erfarenheter och bakgrunder. Att ha ett antropologiskt perspektiv är för mig att inte ta något för givet, och det tror jag att man har användning av när man arbetar med människor från väldigt olika kontexter och livssituationer. Det skapar utrymme för att närma sig andra.

Hur ser du på ditt framtida arbetsliv?

Jag skulle gärna fortsätta att arbeta på FBA, men det är troligt att jag kommer att ha ett uppehåll för att läsa en master. Förmodligen skulle jag i så fall läsa utvecklingsstudier med antropologi som huvudämne. Ett område som har börjat intressera mig särskilt inom fredsarbete är återintegreringen av ex-kombattanter. Det är intressant på så många plan. Hur får man före detta gerillasoldater att åter bli en del av samhället? Hur motiverar man dem att ansluta sig återintegreringsprogram som kanske tagits fram av den stat de länge betraktat som sin största fiende? Och vad gör det med deras identitet? Sådana frågor hade jag gärna fördjupat mig i och kanske även arbetat med i framtiden.

Intervjun genomfördes våren 2022.


Läs fler alumnporträtt

Alla våra alumnporträtt hittar du på sidan "Våra alumner berättar".

Bild på Julia Fyr. Privat.

Julia Fyr

Arbetsplats: FBA, Folke Bernadotteakademin, Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling.

Titel på nuvarande jobb: Administratör

Typ av examen: Dubbel kandidatexamen i socialantropologi och personal- och arbetslivsfrågor

Ämne/huvudområde: Socialantropologi och personal- och arbetslivsfrågor.

Övriga ämnen/kurser inom examen: Kurs i etnologi- våld, genus och kultur

Examensår: 2016