Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmarknaden för sociologer

Den sociologiska kompetensen handlar om kunskaper om samhället och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och är viktiga på många olika områden av arbetsmarknaden.

Du som har läst sociologi, kan genomföra och leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och göra analyser och tolkningar av olika datamaterial. Dessa kompetenser är mycket användbara och efterfrågade i olika typer av förändringsarbeten och i beslutsfattande.

Som sociolog går du en bred arbetsmarknad till mötes

Du kan till exempel arbeta med undervisning och information, med personalfrågor och organisationsutveckling, med handläggning, utredning eller utvärdering. Dessa områden har dominerat hittills, men man hittar även sociologer i andra typer av arbeten, till exempel inom journalistik, biståndsarbete, marknadsföring, bostadsplanering, kriminalvård, och medicin.

Sociologin är relevant inom alla arbeten som har med människor att göra.

Förklara sociala fenomen

Det är sociologens uppgift att förklara vad som ligger till grund för sociala fenomen. Det kan handla om etnisk segregering, alltså varför människor med invandrarbakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller om upprätthållandet av löneskillnader mellan män och kvinnor, om förekomsten av olika problem i skolor, om tilltron till den ekonomiska marknaden och mycket annat.

Hittills har statliga och kommunala anställningar dominerat arbetsmarknaden, men förhållandet börjar balanseras av ett ökat intresse bland privata och ideella organisationer.

Sociologer är verksamma inom bland annat följande områden:

 • Arbetsmarknad och arbetsliv
 • Bostads- och samhällsplanering
 • Genusfrågor
 • Framtids- och befolkningsstudier
 • Hälso- och sjukvård
 • Kriminologi
 • Masskommunikation och kultur
 • Miljöpolitik och miljövård
 • Organisation och teknologi
 • Politiska förhållanden
 • Socialtjänst och socialpolitik
 • Utbildningsväsendet
 • Välfärd och levnadssätt

Sociologer är anställda inom till exempel:

 • Forskningsinstitut
 • Universitet och högskolor
 • Grundskolor, gymnasier och folkhögskolor
 • Internationella biståndsorganisationer
 • Kriminalvården
 • Polisväsendet
 • Kommunal och statlig förvaltning
 • Socialtjänst, hälso- och sjukvård
 • Politiska och fackliga organisationer
 • Konsultverksamhet
 • Marknads- och opinionsinstitut
 • Massmedia
 • Reklam och marknadsföring